WBO4-Apr2011 “Happy Easter Day”

1 โครินธ์ 15:16-17, 20-21  เพราะ​ว่า​ถ้า​การ​ชุบ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา​ไม่​มี ​พระ​คริสต์​ก็​ไม่ได้​ทรง​ถูก​ชุบ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา และ​ถ้า​พระ​คริสต์​ไม่ได้​ทรง​ถูก​ชุบ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา ความ​เชื่อ​ของ​ท่าน​ก็​ไร้​ประโยชน์ ท่าน​ก็​ยัง​ตก​อยู่​ใน​บาป​ของ​ตน  แต่​ความ​จริง​พระ​คริสต์​ทรง​ถูก​ชุบ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย​แล้ว และ​ทรง​เป็น​ผล​แรก​ใน​พวก​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ได้​ล่วง​หลับ​ไป​แล้ว​นั้น เพราะ​ว่า​ความ​ตาย​ได้​อุบัติ​ขึ้น เพราะ​มนุษย์​คน​หนึ่ง​เป็น​เหตุ​ฉัน​ใด การ​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย​ก็​ได้​อุบัติ​ขึ้น เพราะ​มนุษย์​ผู้​หนึ่ง​เป็น​เหตุ​ฉัน​นั้น

1 Corinthians 15:16-17, 20-21  For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile; you are still in you sins. But Christ has indeed been raised from the dead, the firstfruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man.

สวัสดีเพื่อนๆที่ยังติดตาม Weekly Bible กันอยู่ ในช่วงสัปดาห์เป็นอีกช่วงที่สำคัญมากสำหรับคริสเตียน เพราะว่าเป็นช่วงของวันศุกร์ประเสริฐ ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์ทรงถูกตรึงที่กางเขน และวันอีสเตอร์ ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงช่วงที่พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ในวันที่ 3 หลังจากที่ถูกตรึงที่กางเขน ใครสนใจก็สามารถเข้าร่วมได้ที่คริสตจักรใกล้บ้านกันได้นะครับ

เนื่องจากตรงกับช่วงวันศุกร์ประเสริฐและอีสเตอร์ เลยอยากจะเสนอข้อพระคัมภ์ตอนนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกัน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับช่วงเวลานั้นพอดี เป็นการย้ำเตือนว่า ถ้าไม่มีช่วงเวลานี้ เราก็คงเป็นเหมือนคนอื่นๆ เชื่อไปก็ไม่มีความหมาย แต่นี่เป็นความจริง พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย แล้วในตอนนี้ก็ยังทรงพระชนม์อยู่ เราควรที่จะยืนหยัดในความเชื่อ และพระองค์ก็ยังทรงยอมรับเราอยู่เสมอ แม้ว่าเราจะหลงไปจากทางขอพระองค์ พระองค์ก็ยังคงช่วยเหลือเราอยู่เสมอ เพียงแค่เราอธิษฐาน ขอการทรงนำจากพระเจ้า พระองค์ก็จะช่วยเราให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้แล้ว อาจจะไม่เห็นผลในทันที แต่เราก็ต้องทำทุกอย่าง ดำเนินชีวิตโดยมีพระองค์ทรงนำเรา เชื่อและวางใจ ใครสนใจ หรืออยากจะถามเพิ่มเติมก็บอกกันได้นะ ยินดีรับฟังเสมอ

หัวข้ออธิษฐาน

– ประเทศญี่ปุ่นที่โดนทั้งแผ่นดินไหวหนัก และคลื่นสึนามิลูกใหญ่ หรือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่พม่า ที่ส่งผลมาถึงประเทศไทย  หรือจะเป็นปัญหาน้ำท่วมทางภาคใต้  ที่ยังคงมีปัญหาเดือดร้อนกันอยู่ในตอนนี้  ขอให้ทุกคนจะได้รับการคุ้มครองดูแลที่มาจากพระเจ้า ขอให้ผู้ที่บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตและทรัพย์สินจะได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีด้วย

– ใน 3 จังหวัดภาคใต้ หรือปัญหาตามแนวชายแดน ที่ยังคงมีเหตุการณ์ที่ไม่สงบอยู่ ยังมีการยิงกัน ทำร้ายกัน ขอให้ผู้ที่ทำงานในพื้นที่ทั้งทหาร ตำรวจ คุณครู นักเรียน และคนอื่นๆ จะได้รับความคุ้มครองที่มาจากพระเจ้า ขอให้ทุกคนได้รับความปลอดภัย และขอให้เหตุการณ์ความไม่สงบนี้ได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดด้วย

–  ในช่วงเดือน เมษายนเดือนพฤษภาคม ก็จะมีค่ายคริสเตียนหลายค่าย ทั้งค่ายประจำปีของ นคท. ของ นักเรียนในตอนนี้ หรือค่ายอนุชนภาค 7 ในช่วงปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือน พ.ค. ขอให้ทุกๆคนที่ไปค่ายจะได้รับพระพรและสิ่งดีๆ เพื่อที่จะได้เป็นพระพรไปสู่โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือคริสตจักรต่อไป  รวมถึงผู้ที่มีส่วนในการจัดเตรียมค่ายทุกท่าน ที่จะสามารถจัดเตรียมทุกอย่างในค่ายได้ทัน รวมถึงวิทยากรที่จะสามารถแบ่งปันพระพร ข้อคิดดีๆ ให้กับทุกคนในค่ายต่อไปได้

ปิดท้ายด้วยเพลงอีกเช่นเคย วันนี้ขอเป็นเพลงคริสเตียนละกัน ซึ่งเพลงนี้พูดถึงพระเยซู ผู้ทรงเป็นเพื่อน เป็นสหายของเรา ทรงช่วยเหลือเรา ทรงฟังเราอยู่เสมอ แม้บางทีเราลืมพระองค์ แต่พระองค์ก็ยังทรงรับฟังเราอยู่เสมอไม่มีเปลี่ยนแปลง เชิญรับฟังกันได้

เพลง มีสหายเลิศคือพระเยซู

ร้องโดย คณะนักร้อง คริสตจักรสะพานเหลือง

อัลบั้ม Let Hymn In

 [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=8Q-yBY5T-jQ]

แม้เราอยู่คนเดียว ไม่มีใคร แต่เรายังมีพระเยซูทรงรับฟังเราอยู่เสมอ เพียงแค่เราทูลขอการทรงนำจากพระเจ้าด้วยความเชื่อ พระองค์ก็จะทรงช่วยเราแน่นอนอยู่แล้ว

Happy Easter Day!

ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับ 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.