WBO4-Apr2016 “สถิตกับเรา”

walk-700724_1280

“เรา​สั่ง​เจ้า​แล้ว​ไม่‍ใช่​หรือ​ว่า​จง​เข้ม‍แข็ง​และ​กล้า‍หาญ​เถิด อย่า​ครั่น‍คร้าม​หรือ​ตก‍ใจ​เลย เพราะ‍ว่า​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​เจ้า​สถิต​กับ​เจ้า​ทุก​แห่ง​ที่​เจ้า​ไป” (โยชูวา 1:9 THSV11)

“Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.” (Joshua 1:9 ESV)

สวัสดีวันศุกร์ที่ 4 ของเดือนเมษายน หลังจากผ่านช่วงวันสงกรานต์มาแล้ว หวังว่าจะได้ชาร์จพลังและพร้อมทำงาน หรือเตรียมตัวสำหรับการเรียน หรือเตรียมอ่านทบทวนสำหรับสอบปลายภาคกันด้วยละ ขอพระเจ้าเสริมกำลังให้กับทุกท่านด้วยครับ

พระธรรมที่ยกมานี้ มาจากพระธรรมโยชูวาในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม เป็นช่วงหลังจากที่โยชูวาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำต่อจากโมเสส ในตอนที่ยกมานี้เป็นช่วงแรกที่พระเจ้าทรงมีพระบัญชาต่อผู้นำคนใหม่

พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับเรา ไม่ว่าเราจะต้องก้าวไปทางไหน พระองค์ก็ทรงอยู่เคียงข้างเรา ทรงสถิตอยู่กับเราเสมอ ไม่ห่างไปไหนไกล ไม่ว่าเราจะต้องทำงาน เรียนหนังสือ หรือมีอุปสรรคใดๆ ขอพระองค์ทรงนำเราในการก้าวไปข้างหน้าในทุกๆเรื่องที่เราจะต้องพบเจอด้วยครับ

ปิดท้ายกับเพลงอีกเหมือนเคย ถึงแม้เราจะเหนื่อย ท้อแท้ แต่เรายังมีพระเจ้าทรงทรงอยู่เคียงข้างเรา เติมเต็มชีวิตของเราเสมอ ไม่รอช้า มาฟังกัน

เพลง เติมให้เต็มล้น ร้องโดย แม็กซ์ ณํฐวุฒิ เจนมานะ (W501)

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.