WBO4-Oct2013 “กล้าที่จะเผชิญหน้า”

jonah

โยนาห์ 2:2 “ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทูล​พระ​ยาห์​เวห์​ใน​ยาม​ยาก​ลำ​บาก และ​พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ข้า​พระ​องค์ ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทูล​จาก​ท้อง​ของ​แดน​คน​ตาย และ​พระ​องค์​ทรง​ฟัง​เสียง​ข้า​พระ​องค์

Jonah 2:2 saying, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​“I called out to the Lord, out of my distress, ​​​​​​​and he answered me; ​​​​​​​out of the belly of Sheol I cried, ​​​​​​​and you heard my voice. ​​​

สวัสดีครับทุกคน นี่ก็เข้าสู่สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ต.ค. แล้ว ไม่ทันไรก็ปลายปีแล้ว อีกไม่ทันไรก็จะถึงสิ้นปีแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนผ่านไปอย่างรวดเร็ว เมื่อเราตั้งใจทำอะไรก็ควรจะทำให้ดีๆ อย่าไปคิดว่ามีเวลา แต่เราควรที่จะใช้เวลาทุกนาทีให้เป็นประโยชน์ ทั้งต่อเราเองและสังคม

พระธรรมนี้ เป็นพระธรรมของผู้เผยพระวจนะท่านหนึ่ง ที่ทานเคยขัดขืนพระบัญชาของพระเจ้า ด้วยการไม่ไปประกาศที่เมืองนีนะเวห์ เมืองหลวงของอัสซีเรียที่เป็นศัตรูของอิสราเอล ทำให้ท่านต้องพบเจอกันเรื่องราวต่างๆ ทั้งโดนคนในเรือทิ้งกลางทะเล แล้วก็โดนปลาวาฬกลืนลงท้อง แต่ก็ถูกคายออกมา จนสุดท้ายก็ทำให้ท่านกลับมาประกาศตามพระบัญชาของพระเจ้า เพื่อให้ชาวเมืองนีนะเวห์ได้รับความรอด ในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้กล่าวถึงช่วงที่ท่านถูกปลาวาฬกลืนเข้าไป ซึ่งเป็นการทรงนำจากพระเจ้าให้กลืนโยนาห์เข้าไป ท่านก็ได้กลับใจ ขอบคุณพระเจ้า แม้ว่าท่านจะได้ทำผิดด้วยการไม่เชื่อฟัง แต่พระเจ้ายังทรงให้อภัยเราเสมอ

เมื่อเราต้องเผชิญกับอุปสรรค ซึ่งอาจจะเกิดจากตัวเราเองที่ทำผิด หรือเกิดจากเพื่อน หรือคนรอบข้าง หรือใครก็ตาม เราควรที่่จะกล้าที่จะต่อสู้ ขอการทรงนำจากพระเจ้า พระองค์ทรงรักและห่วงใยเราเสมอ แม้ว่าเราจะทำผิดมากเพียงใด พระองค์ก็ทรงอภัยเราเสมอไม่มีเปลี่ยนแปลง ขอพระเจ้าทรงนำ ทรงสถิตกับเราด้วย

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย เป็นเพลงใหม่ เราต้องมีความพยายาม ต่อสู้กับอุปสรรค ไม่รอช้า มาฟังกัน

เพลง  “ฮึบฮึบ” เชื่อสิ เธอทำได้ ร้องโดย Room 39 & ตู่ ภพธร

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=WKM5hAYe1HA]

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ จ้า

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.