WBO4-Sep2011 “ละในการพูดร้าย พูดในสิ่งดี”

เอเฟซัส 4:29  อย่า​ให้​คำ​เลว​ร้าย​ออก​จาก​ปาก​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย แต่​จง​กล่าว​คำ​ดีๆ ที่​เสริม​สร้าง​และ​ที่​เหมาะ​กับ​ความ​ต้อง​การ เพื่อ​จะ​ได้​เป็น​คุณ​แก่​คน​ที่​ได้​ยิน

Ephesians 4:29  Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear.

เวลาที่เราจะพูดอะไร เราก็ควรคิดไตร่ตรองก่อน เพราะคำพูดที่เราพูดออกมา ล้วนเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นตัวเรา ถึงจะเป็นการเสแสร้ง  หรือแกล้งทำ ก็จะสังเกตได้จากสีหน้า ท่าทางออกมาอยู่ดี หรือถ้าปิดบังไว้ ยังไงสักวันก็ย่อมรู้กันได้ ดังนั้น เราอย่าเอาแต่ใจตัวเอง หรือว่ากล่าว กล่าวร้ายต่อผู้อื่น แต่ให้กระทำในสิ่งที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นดีกว่า (เช่น ช่วยเหลืองานผู้อื่น ให้ของกับผู้ที่ไม่มีบ้าง โดยที่ไม่หวังผลตอบแทน)เพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

หัวข้ออธิษฐาน

–  การทำงานของรัฐบาลชุดใหม่ ขอให้ทุกท่านที่เข้าไปบริหารประเทศ จะมีความจริงใจในการพัฒนาประเทศ ไม่หวังแต่จะได้เพื่อตนเองหรือพวกพ้องเพียงอย่างเดียว

–  ช่วงเวลานี้ก็ใกล้ที่จะสอบปลายภาคของน้องๆ กันแล้ว ขอให้ทุกคนมีสติปัญญาและความตั้งใจในการสะสางงานที่ค้างอยู่ให้เสร็จ รวมถึงมีสมาธิในการเตรียมตัวอ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียนก่อนสอบ เพื่อที่จะได้สอบผ่านทุกรายวิชาด้วย

– การดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวัน ที่จะต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆ มากมาย ซึ่งในบางครั้งเราก็อาจจะอ่อนกำลัง ไม่สามารถทำได้ ขอพระเจ้าทรงนำในการดำเนินชีวิตทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน หรือทำในสิ่งใดๆ ขอพระองค์ทรงนำเราด้วย

– ในช่วงนี้ สภาพอากาศก็แปรปรวน หรือมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น เดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวน้ำท่วม เดี๋ยวร้อน ขอให้ทุกคนที่ประสบกับเหตุภัยธรรมชาตินี้ จะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ขอให้ทุกคนมีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมที่จะเรียน หรือทำงานกันต่อไปได้

–  ค่ายที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม ทั้งค่ายรวมของนักเรียนและนักศึกษาคริสเตียน ในวันที่ 17-20 ต.ค. หรือค่ายเข็มทิศ (ค่ายสำหรับนักศึกษาคริสเตียนปี 3-4 สำหรับเตรียมออกไปทำงาน) ในสัปดาห์ถัดไป ขอพระเจ้าจะทรงนำให้ทุกคนที่ได้ไปจะได้รับพระพร ได้รับข้อคิด สิ่งดีๆ กลับไป เพื่อที่จะได้กลับมาใช้ ทั้งในการดำเนินชีวิต ในการรับใช้ ทั้งในกลุ่มเซลล์คริสเตียน หรือในคริสตจักรด้วย

ปิดท้ายด้วยเพลงอีกเช่นเคย กับเพลงความหมายดีๆ เมื่อเธอต้องไปไหน หรือมีอะไรที่ทุกข์ใจ ก็จะยังมีเพื่อนที่สามารถคุยกันเป็นเพื่อนร่วมทางไปด้วยกัน ไปฟังด้วยกันดีกว่า

เพลง  เคียงข้าง  โดย Tattoo Colour

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=9-8vO8Ff8Zw]

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.