WBO5-Oct2015 “พยายามและอดทน”

sport-862277_640

2 เปโตร 1:5-7 ด้วย​เหตุ​นี้​เอง พวก​ท่าน​จง​พยา​ยาม​อย่าง​ที่​สุด​ที่​จะ​เอา​คุณ​ธรรม​เพิ่ม​ความ​เชื่อ​ของ​พวก​ท่าน เอา​ความ​รู้​เพิ่ม​คุณ​ธรรม เอา​การ​ควบ​คุม​ตัว​เอง​เพิ่ม​ความ​รู้ เอา​ความ​ทร​หด​อด​ทน​เพิ่ม​การ​ควบ​คุม​ตัว​เอง และ​เอา​ความ​ยำ​เกรง​พระ​เจ้า​เพิ่ม​ความ​ทร​หด​อด​ทน เอา​ความ​รัก​ฉัน​พี่​น้อง​เพิ่ม​ความ​ยำ​เกรง​พระ​เจ้า และ​เอา​ความ​รัก​เพิ่ม​ความ​รัก​ฉัน​พี่​น้อง

2 Peter 1:5-7 For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love.

สวัสดีทุกท่านครับ ต้องขอโทษที่มาช้า พอดีลืมกด publish ไปครับ

ในช่วงนี้ทางนี้ได้เจอกับปัญหาในเรื่องของระบบห้องสมุดที่ไม่สามารถยืมคืน หรือค้นหาหนังสือได้ แต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้เริ่มกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง แม้ในตอนนี้จะยังไม่เสถียร ข้อมูลยังไม่ครบ การค้นหาอาจจะมีปัญหาอยู่บ้าง แต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะจัดการกับหนังสือสักที

ในวันนี้จะมาพูดถึงในพระธรรม 2 เปโตร อย่างที่ดูจากชื่อก็จะรู้ได้ว่า เปโตร เป็นผู้เขียนจดหมาย ที่ถูกส่งไปให้คริสเตียนในสมัยแรกด้วยความห่วงใจ ในช่วงนี้มีการเจอการประพฤติที่ผิด หรือเจอกับคำสอนเท็จ ท่านเปโตรก็ได้สอนให้ยึดมั่นเกี่ยวกับพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ให้มาก พระองค์ทรงรักเราทุกคน ตอนที่นำมานี้ จะเป็นเรื่องของการทรงเรียกและการทรงเลือก

เมื่อเราต้องพบเจอกับหลากหลายเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิต ทั้งหน้าที่การทำงาน การรับใช้ การดำเนินชีวิตประจำวัน การเดินทาง ไม่ว่าใครก็ต้องพบเจอทั้งในสิ่งที่ดี และไม่ดีมากมาย เมื่อเป็นเช่นนี้ เราก็ควรที่จะรู้จักการอดทนต่อทุกสิ่งที่เข้ามา รู้จักคิด ตัดสินใจในสิ่งที่เหมาะสมตาามน้ำพระทัยพระเจ้า ถึงจะแลดูยาก หรืออาจจะน่าเบื่อที่ต้องทำในสิ่งที่ต้านกระแสก็ตาม แต่เราก็ควรทำด้วยความตั้งใจ มั่นใจ จริงใจเสมอ ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังพวกเราในการที่จะรู้จักอดทน ทั้งในการกระทำ ความเชื่อ อย่าให้ตัวเองหลงไป ขอพระเจ้าทรงนำเราทุกคนด้วย

ปิดท้ายกับบทเพลงอีกเช่นเคย สำหรับใครที่ท้อ หรือเป็นทุกข์ใจ ฟังเพลงนี้ก็จะช่วยให้เกิดความฮึด มีแรงกันบ้างไม่มากก็น้อย ไม่รอช้า มาฟังกันเถอะ

เพลง ล้มบ้างก็ได้ (Live) ร้องโดย บอย  นภ B5

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.