“เชื่อฟังพ่อแม่”

“‘จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า ดังที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าไว้ เพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนาน และจะเป็นการดีต่อเจ้าในแผ่นดินซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้า”
‭‭(เฉลยธรรมบัญญัติ‬ ‭5:16‬ ‭THSV11‬‬)
“”‘Honor your father and your mother, as the Lord your God commanded you, that your days may be long, and that it may go well with you in the land that the Lord your God is giving you.”
‭‭(Deuteronomy‬ ‭5:16‬ ‭ESV‬‬)

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงวันแม่นี้ อย่าลืมที่จะกลับไปหาท่านบ้าง หรือไม่สะดวกก็โทรหา พูดคุยกับท่านบ้าง อย่างน้อยก็ให้ท่านได้ยินเสียงบ้างก็ยังดี พ่อแม่ทุกคน ไม่ว่าลูกจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหน ก็ยังคงรักและเป็นห่วงเราอยู่เสมอ ขอพระเจ้าประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในการรับใช้ ทำสิ่งต่างๆ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานต่อๆ ไปนะครับ

พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ จุดประสงค์ของการเขียนคือ เป็นการเทศนาสั่งสอนจากพระบัญญัติของพระเจ้าแก่คนอิสราเอล เพื่อให้พระคำของพระองค์อยู่ในจิตใจของพวกเขา ในตอนที่นำมานี้ เป็นหนึ่งในพระบัญญัติ 10 ประการที่รู้จักกันดี

การให้เกียรติบิดามารดา หรือผู้ที่เลี้ยงดูเรามา คือการยกย่องท่าน พวกเราควรแสดงออกด้วยการเชื่อฟัง ในตอนนี้มีการเน้นถึงผลที่ตามมาคือ “เพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนาน” และ “เป็นการดีต่อเจ้าในแผ่นดินซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้า” ทำให้เห็นว่าบิดามารดา หรือผู้ที่เลี้ยงดูเรามานั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะพวกท่านสามารถปลูกฝังค่านิยมที่ดี และเหมาะสมในการดำเนินชีวิตให้กับเราได้ และสามารถส่งต่อแนวคิดนี้ไปยังลูกหลานได้ ดังนั้น พวกเราควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยนะครับ

หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.