Tag: Deuteronomy

“ก้าวไปด้วยความมั่นใจ”

ผู้​ที่​เสด็จ​ไป​ข้าง​หน้า​ท่าน​คือ​พระ​ยาห์​เวห์ พระ​องค์​สถิต​อยู่​กับ​ท่าน พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ปล่อย​ให้​ท่าน​ล้ม​เหลว หรือ​ทอด​ทิ้ง​ท่าน อย่า​กลัว​และ​อย่า​ขยาด​เลย” (เฉลยธรรมบัญญัติ 31:8)It is the Lord who goes before you. He will be with you; he will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed.”  (Deuteronomy 31:8) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้ถึงจะมีการประกาศเปิดประเทศ แต่เราก็ยังคงต้องระมัดระวังในการเดินทาง ในการดำเนินชีวิตอยู่เสมอ ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองดูแลพวกเราให้ผ่านพ้นจากช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้ เป็นช่วงท้ายของโมเสส หลังจากที่ท่านได้นำพาชนชาติอิสราเอลเดินทางในถิ่นทุรกันดาร เพื่อที่จะไปยังดินแดนคานาอัน และได้ส่งต่อหน้าที่ผู้นำให้กับโยชูวา โดยท่านได้ย้ำเตือนให้ทั้งโยชูวา และผู้คนชาวอิสราเอลที่นั่นได้รับรู้ว่า พระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับพวกเค้า ทรงนำพวกเราเสมอไม่ทอดทิ้งไปไหน ขอให้เรายังคงเชื่อมั่น วางใจในพระองค์เสมอ เมื่อมองกลับมาที่ตัวเรา เราเองก็กำลังเผชิญหน้ากับอุปสรรคโรคระบาดที่หนักหนา ทำให้เราต้องเผชิญกับความทุกข์ยาก ขอให้เรายังคงเชื่อและวางใจในพระองค์ […]

Read More

“จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด”

จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวหรือครั่นคร้ามเขาเลย เพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่าน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6)Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the LORD your God who goes with you. He will not leave you or forsake you.” (Deuteronomy 31:6) สวัสดีทุกท่าน ในตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนพ.ค. แล้ว อากาศยังคงร้อนระอุ หลายๆ คนอาจจะเหนื่อยล้า ร้อนอบอ้าวจนทำให้ไม่สบายกัน ขอให้ทุกท่านยังคงเข้มแข็ง พร้อมที่จะต่อสู้กับอากาศที่ร้อนอย่างนี้ได้ ขอให้เรายังมีใจที่เย็น เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปให้ได้ เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านครับ พระธรรมในตอนนี้เป็นช่วงที่โมเสส ผู้นำของอิสราเอลกำลีงจะส่งมอบตำแหน่งผู้นำให้กับโยชูวา เพื่อให้ชาวอิสราเอลเดินหน้าต่อไปยังดินแดนคานาอัน โยชูวาได้รับการกำชับว่า […]

Read More

“ไม่มีทางล้มลงอย่างแน่นอน”

จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวหรือครั่นคร้ามเขาเลย เพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่าน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6) Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you.” (Deuteronomy 31:6)

Read More

“ไม่ต้องกลัวอะไร”

จง​เข้ม​แข็ง​และ​กล้า​หาญ​เถิด อย่า​กลัว​หรือ​ครั่น​คร้าม​เขา​เลย เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​ไป​กับ​ท่าน​คือ​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ปล่อย​ท่าน​ให้​ล้ม​เหลว​หรือ​ทอด​ทิ้ง​ท่าน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6) Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you.” (Deuteronomy 31:6)

Read More

“เชื่อฟังพ่อแม่”

“‘จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า ดังที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าไว้ เพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนาน และจะเป็นการดีต่อเจ้าในแผ่นดินซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้า” ‭‭(เฉลยธรรมบัญญัติ‬ ‭5:16‬ ‭THSV11‬‬) “”‘Honor your father and your mother, as the Lord your God commanded you, that your days may be long, and that it may go well with you in the land that the Lord your God is giving you.” ‭‭(Deuteronomy‬ ‭5:16‬ ‭ESV‬‬)

Read More

“ก้าวไปด้วยใจมุ่งมั่น”

จง​เข้ม​แข็ง​และ​กล้า​หาญ​เถิด อย่า​กลัว​หรือ​ครั่น​คร้าม​เขา​เลย เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​ไป​กับ​ท่าน​คือ​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ปล่อย​ท่าน​ให้​ล้ม​เหลว​หรือ​ทอด​ทิ้ง​ท่าน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6) Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you.” (Deuteronomy 31:6)

Read More

WBO2-Apr2016 “ทรงอยู่กับเราเสมอ”

“จง​เข้ม‍แข็ง​และ​กล้า‍หาญ​เถิด อย่า​กลัว​หรือ​ครั่น‍คร้าม​เขา​เลย เพราะ‍ว่า​ผู้​ที่​ไป​กับ​ท่าน​คือ​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​ท่าน พระ‍องค์​จะ​ไม่​ทรง​ปล่อย​ท่าน​ให้​ล้ม‍เหลว​หรือ​ทอด‍ทิ้ง​ท่าน”  (เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6 THSV11) “Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you.” (Deuteronomy 31:6 ESV)

Read More

WBO4-Nov2015 “มีความหวังอยู่เสมอ”

เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6 จง​เข้ม​แข็ง​และ​กล้า​หาญ​เถิด อย่า​กลัว​หรือ​ครั่น​คร้าม​เขา​เลย เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​ไป​กับ​ท่าน​คือ​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ปล่อย​ท่าน​ให้​ล้ม​เหลว​หรือ​ทอด​ทิ้ง​ท่าน” Deuteronomy 31:6 Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you.”

Read More

WBO5-May2015 “ทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอ”

เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6 จง​เข้ม​แข็ง​และ​กล้า​หาญ​เถิด อย่า​กลัว​หรือ​ครั่น​คร้าม​เขา​เลย เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​ไป​กับ​ท่าน​คือ​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ปล่อย​ท่าน​ให้​ล้ม​เหลว​หรือ​ทอด​ทิ้ง​ท่าน” Deuteronomy 31:6 Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you.”

Read More

WBO2-Aug2014 “เชื่อฟังบิดามารดา”

เฉลยธรรมบัญญัติ 5:16 ‘จง​ให้​เกียรติ​แก่​บิดา​มารดา​ของ​เจ้า ดัง​ที่​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า​ทรง​บัญชา​เจ้า​ไว้ เพื่อ​เจ้า​จะ​มี​ชีวิต​ยืน​นาน และ​จะ​เป็น​การ​ดี​ต่อ​เจ้า​ใน​แผ่น​ดิน​ซึ่ง​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า​ประ​ทาน​แก่​เจ้า Deuteronomy 5:16 “‘Honor your father and your mother, as the Lord your God commanded you, that your days may be long, and that it may go well with you in the land that the Lord your God is giving you.

Read More