“ทรงบังเกิดมายังโลกนี้เพื่อ…”

คำ​กล่าว​นี้​สัตย์​จริง​และ​สม​ควร​แก่​การ​รับ​ไว้​อย่าง​ยิ่ง คือ​ว่า​พระ​เยซู​คริสต์​เสด็จ​มา​ใน​โลก เพื่อ​ทรง​ช่วย​คน​บาป​ให้​รอด และ​ใน​พวก​คน​บาป​นั้น​ข้าพ​เจ้า​เป็น​ตัว​เอ้ แต่​เพราะ​เหตุ​นี้​ข้าพ​เจ้า​จึง​ได้​รับ​พระ​เมต​ตา เพื่อ​ว่า​พระ​เยซู​คริสต์​จะ​ได้​ทรง​สำ​แดง​ความ​อด​ทน​อย่าง​ยิ่ง​ต่อ​ข้าพ​เจ้า​ซึ่ง​เป็น​ตัว​เอ้​นั้น เพื่อ​เป็น​แบบ​อย่าง​แก่​คน​ทั้ง​หลาย ที่​จะ​เชื่อ​ใน​พระ​องค์ แล้ว​ได้​รับ​ชีวิต​นิรันดร์ พระ​มหา​กษัตริย์​ผู้​ทรง​ดำรง​อยู่​นิรันดร์ ผู้​เป็น​องค์​อมตะ และ​ไม่​ทรง​ปรา​กฏ​แก่​ตา ผู้​เป็น​พระ​เจ้า​แต่​เพียง​องค์​เดียว ขอ​พระ​เกียรติ​และ​พระ​สิ​ริ​จง​มี​แด่​พระ​องค์​สืบๆ ไป​เป็น​นิตย์ อา​เมน (1 ทิโมธี 1:15-17)
The saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. But I received mercy for this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display his perfect patience as an example to those who were to believe in him for eternal life. To the King of ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. (1 Timothy 1:15-17)

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงที่อากาศหนาวเย็นแบบนี้ อย่าลืมที่จะใส่เสื้อผ้าหนาๆ ไว้ จะได้ไม่เป็นหวัด หรือหนาวตัวมากจนเกินไป หวังว่าอากาศเย็นๆ แบบนี้จะอยู่ไปจนปีใหม่เลยก็ดีนะครับ

ในช่วงที่ใกล้คริสต์มาสแบบนี้ อย่าลืมที่จะระลึกถึงช่วงเวลาที่พระกุมารเยซูมาประสูติในรางหญ้าด้วย พระองค์ทรงบังเกิดในที่ๆ ไม่มีใครสนใจ แต่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่มาช่วยผู้คนให้รอด โดยการสละพระชนม์และทรงเป็นขึ้นจากความตาย ขอให้ในวันคริสต์มาสนี้ เป็นอีกปีที่มีความสุข พร้อมที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่น รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองจริงๆ ไม่ใช่แค่ในวันคริสต์มาส แต่ให้ทุกๆ วันยังคงรักมากขึ้น

พระธรรม 1 ทิโมธีนี้ อ.เปาโลได้เป็นพยานเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเยซู ที่ทรงบังเกิดมายังโลกนี้ พระองค์มาช่วยพวกเราให้รอด แม้พวกเราจะเป็นคนไม่ดีแค่ไหน สิ่งนี้เป็นความจริง พระองค์ทรงเมตตาพวกเรา ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ตัวอ.เปาโลเอง ที่ตอนแรกได้ทำการข่มเหงคริสเตียน แต่มาตอนนี้ ท่านก็ได้เป็นถึงอัครทูต ประกาศเรื่องราวของพระองค์ให้กับผู้คนได้รับรู้ ดัังนั้น ไม่ว่าเราจะเป็นใคร พระองค์ก็ทรงรักพวกเราอยู่เสมอ ขอให้เรายังคงเชื่อและวางใจในพระองค์เสมอ

หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible

มีความสุขในวันคริสต์มาสมากๆ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.