“ทรงเป็นขึ้นมา”

เพราะ​ว่า​ข้าพ​เจ้า​ได้​มอบ​เรื่อง​สำ​คัญ​ที่​สุด​ที่​ได้​รับ​มา​นั้น​แก่​พวก​ท่าน​คือ​พระ​คริสต์​วาย​พระ​ชนม์​เพราะ​บาป​ของ​เรา ตาม​ที่​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัม​ภีร์ และ​ทรง​ถูก​ฝัง​ไว้ แล้ว​วัน​ที่​สาม​พระ​องค์​ทรง​ถูก​ทำ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา ตาม​ที่​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัม​ภีร์ พระ​องค์​ทรง​ปรากฏ​ต่อ​เค​ฟาส แล้ว​ต่อ​อัคร​ทูต​สิบ​สอง​คน ต่อ​จาก​นั้น พระ​องค์​ทรง​ปรา​กฏ​ต่อ​พี่​น้อง​กว่า​ห้า​ร้อย​คน​ใน​เวลา​เดียว​กัน ที่​ส่วน​มาก​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​จน​ถึง​ทุก​วัน​นี้ แต่​บ้าง​ก็​ล่วง​หลับ​ไป​แล้ว ต่อ​จาก​นั้น​พระ​องค์​ทรง​ปรา​กฏ​ต่อ​ยา​กอบ แล้ว​ต่อ​อัคร​ทูต​ทั้ง​หมด หลัง​สุด​พระ​องค์​ทรง​ปรา​กฏ​ต่อ​ข้าพ​เจ้า ผู้​เป็น​เหมือน​เด็ก​ที่​คลอด​ก่อน​กำ​หนด (1 โครินธ์ 15:3-8)
For I delivered to you as of first importance what I also received: that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures, and that he appeared to Cephas, then to the twelve. Then he appeared to more than five hundred brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles. Last of all, as to one untimely born, he appeared also to me. (1 Corinthians 15:3-8)

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้เป็นช่วงที่คริสเตียนอย่างพวกเราระลึกถึงช่วงเวลาที่พระเยซูทรงถูกตรึงที่ไม้กางเขน (วันศุกร์ประเสริฐ) และในวันที่ 3 พระองค์ก็ทรงเป็นขึ้นจากความตาย (วันอีสเตอร์) อย่าลืมความหมายสำคัญที่พระองค์ทรงต้องการจากเรา ก็คือ เชื่อและวางใจในพระองค์อย่างสิ้นสุดใจ สิ้นสุดกำลังและความคิด ไม่ว่าเราจะต้องพบเจออะไรก็ตาม เป็นกำลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวต่อไปนะครับ

พระธรรมตอนนี้เป็นจดหม่ายฝากของอ.เปาโล ซึ่งพูดถึงความจริงที่สำคัญในเรื่องของการที่พระคริสต์ทรงวายพระชนม์เพื่อบาปของเรา และทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ในเรื่องนี้มีหลายคนสามารถยืนยันได้ว่าเป็นจริง เพราะมีหลายคนได้พบพระองค์ (เช่น เปาโล เคฟาส และอีก 500 คน รวมถึงยากอบ และอัครทูตทั้งหมด) เป็นการยืนยันได้ว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายจริงๆ ไม่ใช่เรื่องที่คิดไปเองหรือเป็นเรื่องหลอกลวง ดังนั้นเราจึงเชื่อได้อย่างมั่นใจได้ว่า พระองค์ทรงเป็นอยู่ และยังคงอยู่เคียงข้างเราเสมอ

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.