“การกระทำที่ไม่ควรทำ”

การงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัด คือการล่วงประเวณี การโสโครก การเสเพล การนับถือรูปเคารพ การถือวิทยาคม การเป็นศัตรูกัน การวิวาทกัน การริษยากัน การฉุนเฉียวกัน การใฝ่สูง การทุ่มเถียงกัน การแตกก๊กกัน การอิจฉากัน การเมาเหล้า การเล่นเป็นพาลเกเร และการอื่นๆ ในทำนองนี้ ซึ่งข้าพเจ้าเคยเตือนพวกท่านมาก่อนว่า คนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า (กาลาเทีย 5:19-21)
Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. (Galatians 5:19-21)

สวัสดีทุกท่านครับ ต้องขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำให้ผมเองยังคงมีชีวิตที่ดี ตอนนี้อายุก็เข้าเลข 3 เต็มตัวแล้ว ยังต้องพบเจอกับอีกหลายอย่างที่จะเข้ามา ไม่ว่าจะเรื่องการทำงาน การรับใช้ หรือการทำสิ่งต่างๆ ขอพระองค์ยังทรงนำข้าพระองค์ก้าวผ่านทุกอย่างไปได้

ในพระธรรมจดหมายฝากของอ.เปาโลในตอนนี้ ได้เตือนถึงนิสัยที่ไม่ดีเหล่านี้ตามที่ปรากฏ ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะทำให้เราตกเป็นเหยื่อของความบาปได้ ทั้งสิ่งที่เป็นเนื้อหนัง การลามกต่างๆ การนับถือรูปเคารพ หรือความชั่วร้ายในสังคม ซึ่งทำให้เกิดความแตกแยกกัน การกระทำแบบนี้จะทำให้เราไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าอย่างแน่นอน ดังนั้นแล้ว เราจึงละเว้นสิ่งเหล่านี้ รวมถึงคอยตักเตือนไม่ให้คนอื่นกระทำสิ่งเหล่านี้ด้วย ขอพระเจ้าทรงนำพวกเราให้ก้าวผ่านสิ่งไม่ดีเหล่านี้ และกระทำตัวให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าด้วย

หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.