Tag: Galatians

“การกระทำที่ไม่ควรทำ”

การงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัด คือการล่วงประเวณี การโสโครก การเสเพล การนับถือรูปเคารพ การถือวิทยาคม การเป็นศัตรูกัน การวิวาทกัน การริษยากัน การฉุนเฉียวกัน การใฝ่สูง การทุ่มเถียงกัน การแตกก๊กกัน การอิจฉากัน การเมาเหล้า การเล่นเป็นพาลเกเร และการอื่นๆ ในทำนองนี้ ซึ่งข้าพเจ้าเคยเตือนพวกท่านมาก่อนว่า คนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า (กาลาเทีย 5:19-21) Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, […]

Read More

WBO4-Oct2015 “ช่วยเหลือกัน”

  กาลาเทีย 6:1-3 พี่น้องทั้งหลาย แม้จับใครที่ละเมิดประการใดได้ พวกท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณ จงช่วยคนนั้นด้วยใจสุภาพอ่อนโยนให้เขากลับตั้งตัวใหม่ โดยคิดถึงตัวเอง เกรงว่าท่านจะถูกทดลองด้วย จงช่วยรับภาระของกันและกัน และด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระคริสต์ เพราะว่าถ้าใครถือตัวว่าเป็นคนสำคัญ ทั้งๆ ที่เขาไม่สำคัญอะไรเลย เขาก็หลอกตัวเอง Galatians 6:1-3 Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Bear one another’s burdens, and so fulfill the law […]

Read More

WBO1-Sep2015 “ผลของพระวิญญาณ”

กาลาเทีย 5:22-23 ส่วน​ผล​ของ​พระ​วิญ​ญาณ​นั้น คือ​ความ​รัก ความ​ยินดี สันติ​สุข ความ​อด​ทน ความ​กรุณา ความ​ดี ความ​ซื่อ​สัตย์ ความ​สุภาพ​อ่อน​โยน การ​รู้​จัก​บัง​คับ​ตน เรื่อง​อย่าง​นี้​ไม่​มี​ธรรม​บัญ​ญัติ​ห้าม​ไว้​เลย Galatians 5:22-23 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law.

Read More

WBO4-Sep2013 “ช่วยเหลือกัน”

กาลาเทีย 6:2-3 จง​ช่วย​รับ​ภาระ​ของ​กัน​และ​กัน และ​ด้วย​การ​กระ​ทำ​เช่น​นี้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​ได้​ปฏิ​บัติ​ตาม​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​คริสต์ เพราะ​ว่า​ถ้า​ใคร​ถือ​ตัว​ว่า​เป็น​คน​สำ​คัญ ทั้งๆ ที่​เขา​ไม่​สำ​คัญ​อะไร​เลย เขา​ก็​หลอก​ตัว​เอง Galatians 6:2-3 Bear one another’s burdens, and so fulfill the law of Christ.  For if anyone thinks he is something, when he is nothing, he deceives himself.

Read More

WBO3-Sep2012 “ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”

กาลาเทีย 6:2-3 จงช่วยรับภาระของกันและกัน  และด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระคริสต์ เพราะว่าถ้าใครถือตัวว่าเป็นคนสำคัญ ทั้งๆ ที่เขาไม่สำคัญอะไรเลย เขาก็หลอกตัวเอง Galatians 6:2-3 Bear one another’s burdens, and so fulfill the law of Christ. For if anyone thinks he is something, when he is nothing, he deceives himself.

Read More

WBO3-Apr2012 “ก้าวไปด้วยกัน”

กาลาเทีย  6:4-5  แต่ละคนจงสำรวจการกระทำของตนเอง แล้วจึงจะมีอะไรอวดได้ในตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบกับผู้อื่น  เพราะว่าแต่ละคนต้องรับภาระของตัวเอง Acts 6:4-5  But let each one test his own work, and then his reason to boast will be in himself alone and not in his neighbor.  For each will have to bear his own load.

Read More

WBO2-May2011 “เพื่อนที่ดีย่อมช่วยเหลือกัน”

กาลาเทีย 6:2-3 จง​ช่วย​รับภาระ​ของ​กัน​และ​กัน ท่าน​จึง​จะ​ได้​ปฏิบัติ​ตาม​พระ​บัญญัติ​ของ​พระ​คริสต์ เพราะ​ว่า​ถ้า​ผู้ใด​ถือ​ตัว​ว่า​เป็น​คน​สำคัญ ทั้งๆ ที่​เขา​ไม่​สำคัญ​อะไร​เลย ผู้​นั้น​ก็​หลอก​ตัวเอง Galatians 6:2-3  Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. If anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. สวัสดีทุกคน กลับมาพบกันอีกแล้ว แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ที่ได้มาแวะเวียนเข้ามาอ่าน แต่ก็ขอขอบคุณที่ยังติดตามกันนะ ช่วงเวลานี้ สภาพอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลง  มีฝนที่ตกลงมาบ่อยขึ้น ยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีๆ ด้วยนะ เดี๋ยวจะเป็นหวัดกันไป จะไม่ดี

Read More

WBO4-Mar2011 “อย่าเมื่อยล้าในการทำดี”

กาลาเทีย 6:9-10  อย่า​ให้​เรา​เมื่อยล้า​ใน​การ​ทำ​ดี เพราะ​ว่า​ถ้า​เรา​ไม่​ท้อ​ใจ​แล้ว เรา​ก็​จะ​เกี่ยว​เ​ก็​บ​ใน​เวลา​อัน​สมควร  เหตุ​ฉะนั้น​เมื่อ​เรา​มี​โอกาส ให้​เรา​ทำ​ดี​ต่อ​คน​ทั้ง​ปวง และ​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​ต่อ​ครอบครัว​ที่​มี​ความ​เชื่อ​ Galatians 6:9-10  Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of […]

Read More

Weekly Bible Online (Week 2/Dec2010)

กาลาเทีย 5:14  เพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียว คือว่า  จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง Galatians 5:14  The  entire  law  is  summed  up  in  a  single  command : “Love  your neighbor  as  yourself.” สวัสดีทุกคน ผ่านพ้นกันไปแล้วสำหรับงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เล่นเอาเหนื่อยถึง 4 วัน ทั้งซ้อมย่อย 2 ครั้ง ทั้งที่ประสานมิตรและองครักษ์ ซ้อมใหญ่ และวันจริงที่องครักษ์ ตั้งแต่ 4-6 และ 8 ธันวาคม ซึ่งก็เป็นงานสำคัญอีกงาน ที่ทำให้ได้มีโอกาสถ่ายรูปกับครอบครัวแบบพร้อมหน้า กับเพื่อนๆ พี่ๆ ที่น่ารัก หรือจะเป็นของที่ระลึกที่มอบให้ ต้องขอขอบคุณจากใจจริง สำหรับทุกๆ ท่านที่มาร่วมแสดงความยินดี ทั้งที่มาเอง หรือทาง FB และ Twitter  ยังไงก็ จะไม่ลืมช่วงเวลานี้แน่นอน […]

Read More