“หนุนใจกันและกัน”

สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงพระเมตตากรุณา พระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่าง พระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเรา เพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลาย ที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจ ซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้า (2 โครินธ์ 1:3-4)Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort with […]

Read More

“ทรงรับฟัง”

เมื่อคนชอบธรรมร้องทูล พระยาห์เวห์ทรงสดับ และทรงช่วยกู้เขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้น พระยาห์เวห์ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลาย และทรงช่วยผู้สิ้นหวัง (สดุดี 34:17-18) When the righteous cry for help, the LORD hears and delivers them out of all their troubles. The LORD is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. (Psalms 34:17-18) สวัสดีทุกท่าน ในตอนนี้ก็อยู่ในช่วงใกล้การเลือกตั้งกันแล้ว ในวันอาทิตย์นี้ ใครที่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันด้วย ส่วนใครที่ยังไม่ได้ลง ก็อย่าลืมไปเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 นี้ด้วย ถึงเรื่องการเมืองจะดูเหมือนห่างไกล แต่ก็มีความสำคัญต่อประเทศ อย่าลืมเลือกคนหรือพรรคที่เหมาะสมในการพัฒนาประเทศ ขอพระเจ้าทรงนำให้เราได้เจอกับผู้นำประเทศที่ดีและเหมาะสม ที่จะสามารถนำพาประเทศไปในหนทางที่เหมาะสม ผู้ที่ดำเนินชีวิตในทางชอบธรรม พระเจ้าทรงรับฟังและช่วยเหลือเราเสมอ ไม่ว่าเราจะต้องพบเจอกับอุปสรรค […]

Read More

“ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”

สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงพระเมตตากรุณา พระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่าง พระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเรา เพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลาย ที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจ ซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้า (2 โครินธ์ 1:3-4)Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort with […]

Read More

“อย่ากลัวเลย”

จง​กล่าว​กับ​คน​ที่​มี​ใจ​หวาด​กลัว​ว่า “จง​เข้ม​แข็ง​เถอะ และ​อย่า​กลัว​เลย ดู​สิ พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย พระ​องค์​จะ​เสด็จ​มา​ด้วย​การ​แก้​แค้น ด้วย​การ​ตอบ​แทน​ของ​พระ​เจ้า พระ​องค์​จะ​เสด็จ​มา​และ​จะ​ช่วย​ท่าน​ให้​รอด” (อิสยาห์ 35:4) ​​​​​​​​Say to those who have an anxious heart, ​​​​​​​“Be strong; fear not! ​​​​​​​Behold, your God ​​​​​​​will come with vengeance, ​​​​​​​with the recompense of God. ​​​​​​​He will come and save you.” ​​​(Isaiah 35:4)

Read More

“เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม”

เราทำทุกสิ่งได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ เราทำทุกสิ่งได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นทำให้เจริญขึ้น อย่าให้ใครเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่น ๆ (1 โครินธ์ 10:23-24) “All things are lawful,” but not all things are helpful. “All things are lawful,” but not all things build up. Let no one seek his own good, but the good of his neighbor. (1 Corinthians 10:23-24)

Read More

“รักและช่วยเหลือกัน”

เพราะ​ฉะนั้น​ใน​ฐานะ​เป็น​พวก​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​เลือก พวก​ที่​บริ​สุทธิ์ และ​พวก​ที่​ทรง​รัก จง​สวม​ใจ​เมต​ตา ใจ​กรุ​ณา ใจ​ถ่อม ใจ​สุภาพ​อ่อน​โยน ใจ​อด​ทน จง​อด​ทน​ต่อ​กัน​และ​กัน และ​ถ้า​ใคร​มี​เรื่อง​ราว​ต่อ​กัน ก็​จง​ให้​อภัย​กัน องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​ให้​อภัย​พวก​ท่าน​อย่าง​ไร ท่าน​ก็จง​ทำ​อย่าง​นั้น​ด้วย แล้ว​จง​สวม​ความ​รัก​ทับ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ทั้ง​หมด ความ​รัก​ผูก​พัน​ทุก​สิ่ง​ไว้​อย่าง​สม​บูรณ์ และ​จง​ให้​สันติ​สุข​ของ​พระ​คริสต์​นำ​พา​จิต​ใจ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย พระ​เจ้า​ทรง​เรียก​ท่าน​ให้​มา​เป็น​กาย​เดียว​กัน​ก็​เพื่อ​สันติ​สุข​นี้ และ​จง​มี​ใจ​ขอบ​พระ​คุณ (โคโลสี 3:12-15) Put on then, as God’s chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord […]

Read More

WBO4-Oct2015 “ช่วยเหลือกัน”

  กาลาเทีย 6:1-3 พี่น้องทั้งหลาย แม้จับใครที่ละเมิดประการใดได้ พวกท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณ จงช่วยคนนั้นด้วยใจสุภาพอ่อนโยนให้เขากลับตั้งตัวใหม่ โดยคิดถึงตัวเอง เกรงว่าท่านจะถูกทดลองด้วย จงช่วยรับภาระของกันและกัน และด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระคริสต์ เพราะว่าถ้าใครถือตัวว่าเป็นคนสำคัญ ทั้งๆ ที่เขาไม่สำคัญอะไรเลย เขาก็หลอกตัวเอง Galatians 6:1-3 Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Bear one another’s burdens, and so fulfill the law […]

Read More

WBO4-Aug2015 “เพื่อน”

สุภาษิต 17:17 มิตร​สหาย​ย่อม​รัก​กัน​ทุก​เวลา และ​พี่​น้อง​เกิด​มา​เพื่อ​ช่วย​กัน​ยาม​ทุกข์​ยาก Proverbs 17:17 ​​​​​​​​A friend loves at all times, ​​​​​​​and a brother is born for adversity. ​​​

Read More

WBO4-Jun2015 “ไม่โลภ”

ลูกา 12:15 แล้ว​พระ​องค์​ตรัส​กับ​พวก​เขา​ว่า “ระวัง​ให้​ดี จง​หลีก​เลี่ยง​จาก​ความ​โลภ​ทุก​อย่าง เพราะ​ว่า​ชีวิต​ของ​คน​ไม่​ได้​อยู่​ที่​การ​มี​ของ​ฟุ่ม​เฟือย” Luke 12:15 And he said to them, “Take care, and be on your guard against all covetousness, for one’s life does not consist in the abundance of his possessions.” สวัสดีทุกคนครับ ในช่วงนี้ก็ใกล้จะสิ้นเดือนกันอีกครั้ง ขอพระเจ้าทรงนำให้เราก้าวผ่านหนทางข้างหน้าด้วย แม้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร พระองค์ก็ยังทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอไม่เปลี่ยนแปลง ข้อพระธรรมตอนนี้ มาจากพระกิตติคุณลูกา ในตอนนี้เป็นช่วงที่พระเยซูตรัสคำอุปมาเรื่องเศรษฐีโง่ เมื่อมีคนหนึ่งได้บอกพระองค์ว่า ให้ช่วยบอกพี่ชายให้แบ่งทรัพย์สินให้หน่อย พระองค์ก็เลยตรัสสอนด้วยเรื่องนี้ขึ้นมา ซึ่งคำอุปมานี้ประมาณว่า มีเศรษฐีคนหนึ่ง มียุ้งฉางเดิม แต่เห็นว่าเต็มแล้ว ก็จะอยากจะรื้อแล้วสร้างใหม่ คิดว่าตัวเองอยู่อย่างนี้สุขสบายดีแล้ว โดยลืมคิดไปว่า ตัวเราเองไม่ได้อยู่ในโลกนี้ตลอด ต้องมีวันที่จากไป ทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นไม่มีประโยชน์อะไร […]

Read More
%d bloggers like this: