WBO4-Jul2015 “ความรักไม่มีสิ้นสุด”

love-god

ที่มาของภาพ : SoundGospel

 

เพลงคร่ำครวญ 3:22-23 ความ​รัก​มั่นคง​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​ไม่​เคย​หยุดยั้ง และ​พระ​กรุณา​ของ​พระองค์​ไม่​มี​สิ้นสุด เป็น​ของใหม่​ทุก​เวลา​เช้า ความ​เที่ยงตรง​ของ​พระองค์​ใหญ่​ยิ่ง​นัก

Lamentations 3:22-23 ​​​​​​​​The steadfast love of the Lord never ceases; ​​​​​​​his mercies never come to an end; ​​​​​​​​​​​they are new every morning; ​​​​​​​great is your faithfulness.

สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้สภาพอากาศบ้านเราก็ยังคงมีความแปรปรวนในระดับที่สูง มีทั้งร้อน มีทั้งฝน ซึ่งไม่มีอะไรที่แน่นอนเหมือนตัวเราเองที่วันเวลาผ่านไปก็มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ อย่าง เมื่อเราโตขึ้น รูปแบบชีวิตของเราก็แปรเปลี่ยนไป จากที่เคยเรียนในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย จนมาถึงช่วงทำงาน ในแต่ละช่วงก็พบเจอสิ่งต่างๆ มากมาย ถึงทุกๆ อย่างจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ก็ขอให้เรายังคงเชื่อและวางใจในพระเจ้า ไม่ห่างจากทางของพระองค์ มีเวลาที่จะศึกษาพระคำพระองค์ด้วยการเฝ้าเดี่ยวในทุกเช้า หรือในช่วงที่ว่างกันด้วย อย่างน้อยก็ให้เรายังคงซึมซับพระคำของพระองค์ให้เป็นประจำ เหมือนกับที่เรารับประทานอาหารในทุกมื้อด้วย

ข้อพระคำในตอนนี้ มาจากเพลงคร่ำครวญ ชื่อก็บอกว่าคร่ำครวญ พระคำตอนนี้จึงมีแต่การคร่ำครวญเป็นกวีออกมาในเรื่องของการล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็ม ช่วงปี 286 ก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งส่วนใหญ่มีแต่การโหยหาอาลัย แต่ก็มีบางตอนที่บอกถึงการไว้วางใจในพระเจ้าและความหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในตอนที่นำมานี้ จะเกี่ยวกับความรักมั่นคงของพระเจ้าที่ดำรงอยู่เป็นนิตย์

หลังจากที่ได้อ่านไปแล้วนั้น จะเห็นว่า พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ ทรงรักเราทุกคนไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รัก เพราะทุกสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ พระองค์ทรงสร้าง ไม่มีใครที่อยากจะทำลายสิ่งที่ตัวเองสร้างอยู่แล้ว ในเมื่อพระองค์ทรงรักเราทุกคนแบบไม่มีสิ้นสุดแล้ว เราก็ควรที่จะรักผู้อื่นเหมือนกับที่พระองค์ทรงรักเราไม่มีสิ้นสุด อย่างน้อยสักนิดนึงก็ยังดี แม้คนคนนั้นจะทำให้เราเกลียด โกรธ หรือไม่ชอบก็ตาม แต่เราก็ควรปล่อยความโกรธทิ้งออกไป ให้เรารู้จักการให้อภัย เพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกับทุกคนได้อย่างแฮปปี้นะครับ

ปิดท้ายกับเพลงอีกเหมือนเคย คงไม่พลาดกับเพลงนี้ ซึ่งพูดถึงความรักของพระเจ้า ไม่มีที่สิ้นสุด มีความใหม่อยู่เสมอ ไม่รอช้า มาฟังกัน

เพลง ความรักมั่นคง ร้อยโดย Hermon Projects

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.