WBO5-Jul2011 “ยอมอดทน”

โคโลสี 3:13 จง​อด​ทน​ต่อ​กัน​และ​กัน  และ​ถ้า​ใคร​มี​เรื่อง​ราว​ต่อ​กัน ก็​จง​ให้​อภัย​กัน องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​ให้​อภัย​พวก​ท่าน​อย่าง​ไร ท่าน​ก็จง​ทำ​อย่าง​นั้น​ด้วย

Colossians 3:13 bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive.

ในสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงความโกรธ การโกหก หรือกรกระทำที่ไม่สมควรแล้ว วันนี้ก็จะมาต่อยอดกับเรื่องความอดทน ถึงแม้ว่าเราจะต้องเจอกับสิ่งที่ทำให้เราต้องหลงผิดไป โดยเฉพาะกับความโกรธ ซึ่งก็มักจะมาให้เราเจอได้ตลอด สิ่งที่ทำให้โกรธนี้ เราควรที่จะยอมใจเย็น ให้ใจเราเย็น ยอมที่จะให้อภัยเค้า  ที่ต้องย้ำถึงเรื่องนี้ก็ไม่ใช่อะไร แค่อยากจะให้เราคืนดีกัน แม้ว่าเค้าจะผิด ถ้าเราเองที่ผิด เราก็ต้องยอมที่จะไปขอโทษ เพื่อที่เค้าจะได้ใจเย็นลงบ้าง แล้วจะได้กลับมาคืนดีกันต่อไป

หัวข้ออธิษฐาน

–  การจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่เพิ่งเลือกตั้งไป  ขอให้สามารถมาพัฒนาประเทศได้ แม้ว่าเราจะไม่ชอบก็ตาม แต่ขอให้เรายอมรับกับสิ่งที่ทุกคนในประเทศได้เลือกมา

–  กลุ่มเซลล์คริสเตียน ทั้งในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย ที่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกำลังจะเริ่ม เพราะเป็นช่วงเพิ่งเปิดเทอมใหม่ ขอให้น้องๆ คริสเตียนที่เพิ่งเข้ามาเรียนปีแรก สามารถมาพบเจอกับรุ่นพี่ในกลุ่มเซลล์เจอ และสามารถเข้าร่วมกลุ่มเซลล์ด้วย รวมถึงน้องๆที่อยู่ในกลุ่มเซลล์อยู่แล้ว ขอให้ทุกๆ คนสามารถแบ่งเวลาทั้งในเรื่องเรียน การงาน การรับใช้ทั้งที่คริสตจักร และที่กลุ่มเซลล์ได้ ขอให้ผู้คนที่พบเจอกลุ่มเซลล์จะได้รับทั้งพระพรและสิ่งดีๆ กลับไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้

– การดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวัน ที่จะต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆ มากมาย ซึ่งในบางครั้งเราก็อาจจะอ่อนกำลัง ไม่สามารถทำได้ ขอพระเจ้าทรงนำในการดำเนินชีวิตทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน หรือทำในสิ่งใดๆ ขอพระองค์ทรงนำเราด้วย

ปิดท้ายด้วยเพลงอีกตามเคย เมื่อเราทำผิดกับเพื่อน เพื่อนก็ยอมโกรธเรา เราก็ควรจะขอโทษเพื่อน เพลงนี้ออกไปทางง้อเพื่อให้กลับมาคืนดี อย่าหยุดรักเรา ยอมเป็นเพื่อนเราต่อไปเถอะนะ เป็นเพลงแนวออกไปทางสดใส น่ารักๆ ดี มาฟังกันดีกว่า

เพลง อย่าหยุดนะ โดย H2Oh!!

 

ยอมให้เค้าบ้าง เมื่อเค้าทำผิดต่อเรา เพื่อที่เค้าจะได้ยอมเราตอบ เมื่อเราทำผิดต่อเพื่อน

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ ครับ

%d bloggers like this: