Tag: Colossians

“ดำเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่าง”

อย่า​พูด​โก​หก​ต่อ​กัน​และ​กัน เพราะ​ว่า​ท่าน​ได้​ปลด​วิสัย​มนุษย์​เก่ากับ​พฤติ​กรรม​ของ​มนุษย์​นั้น​แล้ว และ​สวม​วิสัย​มนุษย์​ใหม่ที่​กำ​ลัง​ได้​รับ​การ​สร้าง​ขึ้น​ใหม่ตาม​พระ​ฉายา​ของ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​สร้างเพื่อ​ให้​รู้​จัก​พระ​เจ้า (โคโลสี 3:9-10)Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator.  (Colossians 3:9-10) สวัสดีทุกท่าน อีกไม่นานก็จะหมดปีกันแล้ว ทำให้นึกถึงช่วงเวลาในปีที่ผ่านมา ที่เราต้องพบเจอกันอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคระบาดโควิด-19 ที่ยังคงวนเวียนอยู่กับเราตลอด ทำให้หลาย ๆ ท่านเดือดร้อน […]

Read More

“แน่วแน่ในความเชื่อ”

แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ต้อง​ดำ​รง​อยู่​ใน​ความ​เชื่อ​อย่าง​แน่ว​แน่ มั่น​คง​และ​ไม่​โยก​ย้าย​ไป​จาก​ความ​หวัง​ใน​ข่าว​ประ​เสริฐ​ที่​ท่าน​ได้​ยิน ซึ่ง​ได้​ประ​กาศ​แก่​มนุษย์​ทุก​คน​ทั่ว​ใต้​ฟ้า และ​ข้าพเจ้า​เปาโล​เป็น​ผู้​ปรน​นิบัติ​ของ​ข่าว​ประ​เสริฐ​นี้ (โคโลสี 1:23)if indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, became a minister. (Colossians 1:23) สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงที่มีโควิด-19 ระบาดอย่างนี้อยู่ อาจจะอยู่กันลำบากไปบ้าง ยังไงก็จะต้องอยู่กันด้วยความระมัดระวัง ปลอดภัยไว้ก่อน ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้บ่อย หยิบจับ หรือสัมผัสอะไรด้วยความระวัง […]

Read More

“อดทน ให้อภัยกัน”

จงอดทนต่อกันและกัน และถ้าใครมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงให้อภัยกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไร ท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วย (โคโลสี 3:13)bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. (Colossians 3:13) สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงที่ยังมีโรคระบาดอยู่ ยังไงก็ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองดูแลตลอดการทำงาน ทั้งที่บ้าน และทั้งที่ยังต้องออกมาทำงานกันอยู่ด้วยนะครับ พระธรรมในตอนนี้กล่าวถึงเรื่อง ชีวิตใหม่ในพระคริสต์ ซึ่งในส่วนนี้เป็นส่วนท้ายของหัวข้อนี้ ซึ่งได้กล่าวถึงลักษณนิสัยที่เราควรกระทำ ทั้งให้เรารู้จักอดทน ให้อภัยต่อกันเหมือนที่พระเจ้าทรงให้อภัยในความผิดบาปของเราอยู่เสมอ ขอพระเจ้าทรงนำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้จักอดทนต่อทุกอุปสรรค งานทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้า ขอพระเจ้าทรงนำให้ทำสำเร็จและผ่านกันไปได้นะครับ ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร […]

Read More

"สวมวิสัยใหม่"

อย่าพูดโกหกต่อกันและกัน เพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่ากับพฤติกรรมของมนุษย์นั้นแล้ว และสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้างเพื่อให้รู้จักพระเจ้า (โคโลสี 3:9-10)Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. (Colossians 3:9-10) สวัสดีทุกท่าน อีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะหมดปีกันแล้ว หลาย ๆ คนน่าจะกำลังเตรียมตัวออกเดินทางไปเที่ยวกันตามที่ต่าง ๆ หรือบางคนอาจจะขอพักผ่อนอยู่กับบ้าน ชาร์จพลังในช่วงปีใหม่กัน ขอพระเจ้าทรงนำ คุ้มครองดูแลทุกท่าน ทั้งการเดินทาง การพักผ่อนตามสถานที่ต่าง ๆ ให้ได้รับความปลอดภัย […]

Read More

“อดทนและให้อภัย”

เพราะฉะนั้นในฐานะเป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือก พวกที่บริสุทธิ์ และพวกที่ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจกรุณา ใจถ่อม ใจสุภาพอ่อนโยน ใจอดทน จงอดทนต่อกันและกัน และถ้าใครมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงให้อภัยกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไร ท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วย แล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ความรักผูกพันทุกสิ่งไว้อย่างสมบูรณ์ (โคโลสี 3:12-14)Put on then, as God’s chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must […]

Read More

“ดำเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่าง”

เพราะฉะนั้นในฐานะเป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือก พวกที่บริสุทธิ์ และพวกที่ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจกรุณา ใจถ่อม ใจสุภาพอ่อนโยน ใจอดทน จงอดทนต่อกันและกัน และถ้าใครมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงให้อภัยกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไร ท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วย แล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ความรักผูกพันทุกสิ่งไว้อย่างสมบูรณ์ (โคโลสี 3:12-14)Put on then, as God’s chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must […]

Read More

“เชื่อฟังท่าน”

บุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนในทุกเรื่อง เพราะสิ่งนี้เป็นที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า (โคโลสี 3:20) Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. (Colossians 3:20) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ระลึกถึงวันอีสเตอร์ วันที่หลังจากที่พระเยซูทรงถูกตรึงที่ไม้กางเขนแล้ว พระองค์ก็ทรงเป็นขึ้นจากความตาย แสดงให้เห็นว่า พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ และยังอยู่กับเราจนทุกวันนี้ หลังจากที่ได้หยุดในช่วงวันสงกรานต์กันไป ในตอนนี้ก็กลับมาทำงานกันตามปกติแล้ว อย่าลืมที่จะเริ่มต้นทำงานที่ยังจัดการไม่เสร็จ ให้ทำอย่างเรียบร้อย เพื่อให้งานได้เดินหน้าต่อไป เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในการทำงานด้วย ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม การไม่เชื่อฟังพ่อแม่เท่ากับการกบฏต่อพระเจ้า และจะถูกลงโทษอย่างหนัก จะเห็นได้จากพระเยซูที่ทรงเป็นตัวอย่างของบุตรโดยเชื่อฟังโยเซฟและมารีย์มารดาของพระองค์ การเชื่อฟังพ่อแม่ในพระคัมภีร์ตอนนี้ ไม่ได้หมายความว่าเพื่อฟังพ่อแม่แล้วบัตรจะได้รับความรอด แต่การเชื่อฟังนั้นเป็นการสะท้อนรูปแบบที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ในครอบครัว สิ่งนี้เป็นการกระทำที่ถูกต้อง เหมาะสม ดังนั้น พวกเราเองก็ควรให้ความเคารพ เชื่อฟังพ่อแม่ หรือผู้ที่เลี้ยงดูเรา ให้เป็นแบบอย่างกับผู้คนได้เห็นว่า เราเคารพและเชื่อฟังพวกท่าน ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Read More

“อดทนและให้อภัยกัน”

จงอดทนต่อกันและกัน และถ้าใครมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงให้อภัยกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไร ท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วย (โคโลสี 3:13)bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. (Colossians 3:13) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงเดือน เม.ย. นี้ มีหลายวันที่เราจะได้มีโอกาสหยุดพักผ่อน หรือออกเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ยังไงก็ขอให้ตั้งใจทำงานที่ค้างให้เสร็จ เพื่อจะได้พักผ่อนหรือเที่ยวกันได้อย่างสบายใจ และขอพระเจ้าทรงคุ้มครองดูแลทุกท่านในทุกการเดินทางด้วยนะครับ เมื่อพวกเราอยู่ร่วมกันในสังคม เราควรผ่อนหนักผ่อนเบา หรืออดทนซึ่งกันและกัน ไม่คิดขุ้นเคืองหรือแค้นใจใคร เราควรยกโทษให้กันเหมือนกับที่พระเจ้าทรงยกโทษในความผิดของพวกเราแล้ว ดังนั้น เราเองควรให้อภัยในสิ่งที่เพื่อนเราทำผิดเหมือนที่พระเจ้าทรงยกโทษในความผิดที่เราทำแล้ว อย่าให้ความคับข้องใจมาทำให้ความสัมพันธ์ต้องพังลง ให้อภัยกัน เพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นแสงสว่างให้พวกเขาได้เห็นพระองค์ในตัวเรา ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ […]

Read More

“อย่าพูดโกหกต่อกันและกัน”

อย่าพูดโกหกต่อกันและกัน เพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่ากับพฤติกรรมของมนุษย์นั้นแล้ว และสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้างเพื่อให้รู้จักพระเจ้า (โคโลสี 3:9-10)Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. (Colossians 3:9-10) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้อากาศมีการเปลี่ยนแปลง มีทั้งฝน ร้อน หรือเย็น ยังไงก็ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะ อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจทำให้เป็นหวัดได้ง่าย ใครที่เป็นก็อย่าลืมหายามากิน พักผ่อนให้มาก ขอพระเจ้าทรงรักษาอาการป่วยให้หายดีนะครับ นิสัยที่ไม่ดีต่างๆ รวมไปถึงการพูดโกหก […]

Read More

“ทำทุกสิ่งในพระนามพระเยซู”

และเมื่อท่านทั้งหลายทำสิ่งใดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติ จงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า และขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดา โดยทางพระองค์ (โคโลสี 3:17) And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. (Colossians 3:17) สวัสดีทุกท่าน ในตอนนี้อากาศก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง มีทั้งอากาศเย็นๆ และอากาศร้อนที่เป็นปกติ ทำให้หลายคนอาจจะเป็นหวัด ไม่สบายกันไป อย่าลืมที่จะดูแลรักษาสุขภาพของทุกท่านด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในการทำงานด้วยนะครับ เมื่อเราจะกระทำสิ่งใด ไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรม ทางวาจาหรือทางกาย ให้ระลึกไว้เสมอว่า เพราะเจ้าทอดพระเนตรมองดูเราอยู่ ไม่ว่าเราจะทำอะไร ดังนั้น เมื่อเราทำสิ่งใด เราก็ควรทำในพระนามพระเยซู ให้ทุกสิ่งที่ทำ เป็นการถวายเกียรติแต่พระองค์ ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน […]

Read More