Tag: ช่วยเหลือ

“รักเหมือนที่พระองค์ทรงรักเรา”

บัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกัน เหมือนอย่างที่เรารักท่าน ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน ถ้าพวกท่านประพฤติตามที่เราสั่ง ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา (ยอห์น 15:12-14)“This is my commandment, that you love one another as I have loved you.  Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command you. (John 15:12-14) สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้หลายคนยังคงต้อง Work From Home ทำงานกันอยู่ที่บ้าน บางคนยังต้องออกไปทำงาน ซึ่งในสถานการณ์ช่วงนี้ก็ยังคงหนักหนา […]

Read More

WBO2-Dec2015 “ทรงอุ้มเราไว้”

อิสยาห์ 40:9-11 เจ้า​จง​ขึ้น​ไป​บน​ภูเขา​สูง โอ ศิโยน​ผู้​นำ​ข่าว​ดี จง​เปล่ง​เสียง​ของ​เจ้า​ด้วย​เต็ม​กำ​ลัง โอ เย​รู​ซา​เล็ม​ผู้​นำ​ข่าว​ดี จง​เปล่ง​เสียง​เถิด อย่า​กลัว​เลย จง​พูด​กับ​เมือง​ทั้ง​หลาย​ของ​ยู​ดาห์​ว่า “ดู​เถิด พระ​เจ้า​ของ​พวก​เจ้า” ดู​สิ พระ​ยาห์​เวห์ องค์​เจ้า​นาย​เสด็จ​มา​ด้วย​อานุ​ภาพ และ​พระ​กร​ของ​พระ​องค์​ครอบ​ครอง​เพื่อ​พระ​องค์ นี่แน่ะ ราง​วัล​ของ​พระ​องค์​ก็​อยู่​กับ​พระ​องค์ และ​ค่า​ตอบ​แทน​ของ​พระ​องค์​ก็​อยู่​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​องค์ พระ​องค์​จะ​ทรง​เลี้ยง​ฝูง​แกะ​ของ​พระ​องค์​เหมือน​ผู้​เลี้ยง​แกะ พระ​องค์​จะ​ทรง​รวบ​รวม​ลูก​แกะ​ไว้​ด้วย​พระ​กร​ของ​พระ​องค์ พระ​องค์​จะ​ทรง​อุ้ม​ไว้​ที่​พระ​ทรวง และ​จะ​ค่อยๆ นำ​แม่​แกะ​ที่​มี​ลูก​อ่อน Isaiah 40:9-11 ​​​​​​​​Get you up to a high mountain, ​​​​​​​O Zion, herald of good news; ​​​​​​​lift up your voice with strength, ​​​​​​​O Jerusalem, herald of good news; ​​​​​​​lift it up, […]

Read More

WBO4-Aug2015 “เพื่อน”

สุภาษิต 17:17 มิตร​สหาย​ย่อม​รัก​กัน​ทุก​เวลา และ​พี่​น้อง​เกิด​มา​เพื่อ​ช่วย​กัน​ยาม​ทุกข์​ยาก Proverbs 17:17 ​​​​​​​​A friend loves at all times, ​​​​​​​and a brother is born for adversity. ​​​

Read More

WBO4-Jun2015 “ไม่โลภ”

ลูกา 12:15 แล้ว​พระ​องค์​ตรัส​กับ​พวก​เขา​ว่า “ระวัง​ให้​ดี จง​หลีก​เลี่ยง​จาก​ความ​โลภ​ทุก​อย่าง เพราะ​ว่า​ชีวิต​ของ​คน​ไม่​ได้​อยู่​ที่​การ​มี​ของ​ฟุ่ม​เฟือย” Luke 12:15 And he said to them, “Take care, and be on your guard against all covetousness, for one’s life does not consist in the abundance of his possessions.” สวัสดีทุกคนครับ ในช่วงนี้ก็ใกล้จะสิ้นเดือนกันอีกครั้ง ขอพระเจ้าทรงนำให้เราก้าวผ่านหนทางข้างหน้าด้วย แม้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร พระองค์ก็ยังทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอไม่เปลี่ยนแปลง ข้อพระธรรมตอนนี้ มาจากพระกิตติคุณลูกา ในตอนนี้เป็นช่วงที่พระเยซูตรัสคำอุปมาเรื่องเศรษฐีโง่ เมื่อมีคนหนึ่งได้บอกพระองค์ว่า ให้ช่วยบอกพี่ชายให้แบ่งทรัพย์สินให้หน่อย พระองค์ก็เลยตรัสสอนด้วยเรื่องนี้ขึ้นมา ซึ่งคำอุปมานี้ประมาณว่า มีเศรษฐีคนหนึ่ง มียุ้งฉางเดิม แต่เห็นว่าเต็มแล้ว ก็จะอยากจะรื้อแล้วสร้างใหม่ คิดว่าตัวเองอยู่อย่างนี้สุขสบายดีแล้ว โดยลืมคิดไปว่า ตัวเราเองไม่ได้อยู่ในโลกนี้ตลอด ต้องมีวันที่จากไป ทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นไม่มีประโยชน์อะไร […]

Read More

WBO2-Jun2015 “Teamwork”

1 โครินธ์ 12:14, 27  เพราะ​ว่า​ร่าง​กาย​ไม่​ได้​ประ​กอบ​ด้วย​อวัยวะ​เดียว แต่​ด้วย​หลาย​อวัยวะ ส่วน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​กาย​ของ​พระ​คริสต์ และ​แต่​ละ​อวัยวะ​ก็​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​กาย​นั้น 1 Corinthians 12:14, 27  For the body does not consist of one member but of many.  Now you are the body of Christ and individually members of it.

Read More

WBO1-Jun2015 “ร่วมมือกันทำงาน”

เอเฟซัส 4:16 เนื่อง​จาก​พระ​องค์​นี้​เอง ร่าง​กาย​ทั้ง​หมด​จึง​ได้​รับ​การ​เชื่อม​และ​ประ​สาน​เข้า​ด้วย​กัน​โดย​ทุกๆ ข้อ​ต่อ​ที่​ประ​ทาน​มา​นั้น และ​เมื่อ​แต่​ละ​ส่วน​ทำ​งาน​ตาม​หน้าที่​แล้ว ก็​ทำ​ให้​ร่าง​กาย​เจริญ​และ​เสริม​สร้าง​ตน​เอง​ขึ้น​ด้วย​ความ​รัก Ephesians 4:16  equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love.

Read More

WBO2-Oct2013 “หนี้แห่งรัก”

โรม 13:8 อย่า​เป็น​หนี้​อะไร​ใคร​เลย นอก​จาก​ความ​รัก​ซึ่ง​มี​ต่อ​กัน เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​รัก​คน​อื่น ก็​ได้​ปฏิบัติ​ตาม​ธรรม​บัญ​ญัติ​ครบ​ถ้วน​แล้ว Romans 13:8 Owe no one anything, except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law.

Read More

WBO4-Sep2013 “ช่วยเหลือกัน”

กาลาเทีย 6:2-3 จง​ช่วย​รับ​ภาระ​ของ​กัน​และ​กัน และ​ด้วย​การ​กระ​ทำ​เช่น​นี้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​ได้​ปฏิ​บัติ​ตาม​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​คริสต์ เพราะ​ว่า​ถ้า​ใคร​ถือ​ตัว​ว่า​เป็น​คน​สำ​คัญ ทั้งๆ ที่​เขา​ไม่​สำ​คัญ​อะไร​เลย เขา​ก็​หลอก​ตัว​เอง Galatians 6:2-3 Bear one another’s burdens, and so fulfill the law of Christ.  For if anyone thinks he is something, when he is nothing, he deceives himself.

Read More

WBO3-Sep2012 “ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”

กาลาเทีย 6:2-3 จงช่วยรับภาระของกันและกัน  และด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระคริสต์ เพราะว่าถ้าใครถือตัวว่าเป็นคนสำคัญ ทั้งๆ ที่เขาไม่สำคัญอะไรเลย เขาก็หลอกตัวเอง Galatians 6:2-3 Bear one another’s burdens, and so fulfill the law of Christ. For if anyone thinks he is something, when he is nothing, he deceives himself.

Read More

WBO3-Jun2011 “นิยามของเพื่อนแท้”

“สุภาษิต 17:17  มิตร​สหาย​ย่อม​รัก​กัน​ทุก​เวลา และ​พี่​น้อง​เกิด​มา​เพื่อ​ช่วย​กัน​ยาม​ทุกข์​ยาก Proverbs 17:17  A friend loves at all times, and a brother is born for adversity.”

Read More