Tag: ฮีบรู

“เชื่อและแน่ใจ”

ความ​เชื่อ​คือ​ความ​มั่น​ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​หวัง​ไว้ เป็น​ความ​แน่​ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​มอง​ไม่​เห็น (ฮีบรู 11:1)Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. (Hebrews 11:1) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้หลายพื้นที่ต้องเจอกับภาวะโรคโควิด-19 กันอยู่ ทำให้เราไม่สามารถเดินทางหรือออกไปไหนได้สะดวก ยังไงก็ขอให้เรายังคงมีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะไปไหนก็ตาม ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองดูแลพวกเราให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมตอนนี้กล่าวถึงเรื่องของความเชื่อ ที่แม้ว่าเรามองไม่เห็นพระองค์จริง ๆ แต่เราก็ยังคงเชื่อและแน่ใจว่า พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเรา จะเห็นได้จากผู้คนในพระคัมภีร์ ที่พระเจ้าทรงนำพาให้เราได้เห็นถึงความเชื่อที่พวกเขาได้รับรู้ และได้ส่งต่อมาถึงพวกเรา ขอพระองค์ทรงนำเรา ให้เราสามารถแบ่งปันเรื่องราวของพระองค์ให้ผู้คนได้รับรู้ และกระทำให้พวกเขาได้เห็นพระองค์ผ่านการดำเนินชีวิตของพวกเราด้วย ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ Facebook Notice for EU! You need to login to […]

Read More

“เชื่อมั่นแม้มองไม่เห็น”

ความ​เชื่อ​คือ​ความ​มั่น​ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​หวัง​ไว้ เป็น​ความ​แน่​ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​มอง​ไม่​เห็น (ฮีบรู 11:1)Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. (Hebrew 11:1) สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณที่ยังคงติดตามกันอยู่ แม้ในช่วงนี้ผมเองอาจจะยุ่ง ๆ อยู่ไม่น้อย ทั้งงานประจำและการเรียน ป.โท ก็ตาม ผมเองก็จะพยายามที่จะให้เวลาในการแบ่งปันข้อพระคัมภีร์หนุนใจ แชร์เรื่องราวดี ๆ เพื่อที่จะให้ผู้คนได้ยินและเข้าใจในข้อพระคัมภีร์อย่างเข้าใจได้ง่าย ขอพระเจ้าทรงนำข้าพระองค์ในการทำต่อ ๆ ไปด้วยนะครับ พระธรรมในตอนนี้ ผู้เขียนได้ส่งจดหมายไปถึงคริสเตียนชาวฮีบรูที่พบเจอกับการต่อต้าน ความรุนแรงที่เกิดขึ้น โดยในตอนนี้กล่าวถึงในเรื่องความเชื่อ ซึ่งอยู่ในช่วงท้ายของจดหมาย ที่ได้กล่าวถึงสิ่งที่ความเชื่อทำ รวมไปถึงแนวทางในการทำงาน ความเชื่อไม่ใช่เชื่อแบบหน้ามืดตามัว แต่ให้เราเชื่อฟังในพระคำของพระองค์อย่างมั่นใจ ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม ดังนี้แล้ว ขอให้เรายังคงเชื่อมั่นในพระองค์ และนำไปปฏิบัติจริง ๆ แม้ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นพระองค์ก็ตาม ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน […]

Read More

“เชื่อในพระองค์เสมอ”

แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะไม่เป็นที่พอพระทัยเลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์ (ฮีบรู 11:6)And without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. (Hebrew 11:6) สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำให้เรายังมีชีวิตอยู่ ไม่ต้องพบเจอกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นในตอนนี้ แม้โรคนี้ยังคงอยู่ เราก็ยังต้องดำเนินชีวิตกันต่อไป ขอให้เราระมัดระวังในการดำเนินชีวิต ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ล้างมือกันให้บ่อย กินร้อน ช้อนเราเองกันด้วยนะครับ ในพระธรรมตอนนี้กล่าวถึงเรื่องของความเชื่อ ถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นพระองค์ แต่เราก็ยังเชื่อว่า พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ ทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอในทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าเราจะต้อพบเจอในเรื่องใด เราก็สามารถผ่านไปได้เสมอ […]

Read More

“วิ่งไปด้วยใจเชื่อ”

เพราะฉะนั้น เมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเรา โดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขน เพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญ และพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า ท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ผู้ทรงยอมทนต่อการคัดค้านของคนบาป เพื่อท่านจะไม่อ่อนล้าและไม่ท้อใจ (ฮีบรู 12:1-3)Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter […]

Read More

“ก้าวต่อไปไม่หยุดยั้ง”

เพราะฉะนั้น เมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเรา โดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขน เพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญ และพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า ท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ผู้ทรงยอมทนต่อการคัดค้านของคนบาป เพื่อท่านจะไม่อ่อนล้าและไม่ท้อใจ (ฮีบรู 12:1-3) Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and […]

Read More

“ฝึกฝน”

การ​ตี​สอน​ทุก​อย่าง​ดู​ไม่​น่า​ยินดี​เลย​ใน​เวลา​นั้น แต่​น่า​เศร้า​ใจ แต่​ภาย​หลัง​ก็​ก่อ​ให้​เกิด​ผล​คือ​สันติ​สุข​และ​ความ​ชอบ​ธรรม แก่​บรร​ดา​คน​ที่​ถูก​ฝึก​ฝน​โดย​การ​ตี​สอน​นั้น เหตุ​ฉะ​นั้น​จง​เสริม​กำ​ลัง​มือ​ที่​อ่อน​แรง และ​เข่า​ที่​อ่อน​ล้า และ​จง​ทำ​หน​ทาง​ให้​ตรง​เพื่อ​เท้า​ของ​พวก​ท่าน เพื่อ​ว่า​ขา​ที่​เขยก​นั้น​จะ​ได้​ไม่​เคล็ด แต่​จะ​หาย​เป็น​ปกติ (ฮีบรู 12:11-13) For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Therefore lift your drooping hands and strengthen your weak knees, and make straight paths for your feet, […]

Read More

“ทิ้งสิ่งที่ถ่วงอยู่ มุ่งไปข้างหน้า”

เพราะ​ฉะนั้น เมื่อ​เรา​มี​พยาน​มาก​มาย​อยู่​รอบ​ข้าง​อย่าง​นี้​แล้วก็​ขอ​ให้​เรา​ละ​ทิ้ง​ทุก​อย่าง​ที่​ถ่วง​อยู่ และ​บาป​ที่​เกาะ​แน่น ขอ​ให้​เรา​ยังคง​วิ่ง​แข่ง​ด้วย​ความ​ทร​หด​อด​ทน​ใน​การ​แข่ง​ขัน​ที่​อยู่​ข้าง​หน้า​เรา โดย​จับ​ตา​มอง​ที่​พระ​เยซู​ผู้​เบิก​ทาง​ความ​เชื่อ และ​ผู้​ทรง​ทำ​ให้​ความ​เชื่อ​นั้น​สม​บูรณ์ พระ​องค์​ทรง​สู้​ทน​ต่อ​กาง​เขน เพื่อ​ความ​ยินดี​ที่​อยู่​ต่อ​หน้า​พระ​องค์ ทรง​ถือ​ว่า​ความ​อับ​อาย​นั้น​ไม่​เป็น​สิ่ง​สำ​คัญ และ​พระ​องค์​ประ​ทับ​เบื้อง​ขวา​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​เจ้า (ฮีบรู 12:1-2) Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder […]

Read More

WBO5-Jul2016 “ดำเนินตามน้ำพระทัย”

พระเยซูคริสต์ทรงเหมือนเดิมทั้งวานนี้ และวันนี้ และตลอดไปเป็นนิตย์ อย่าหลงไปตามคำสอนแปลกๆ ต่างๆ เพราะว่าเป็นการดีที่จะให้ใจเข้มแข็งโดยพระคุณ ไม่ใช่โดยกฎเกณฑ์เรื่องอาหาร ซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่คนที่ดำเนินตามเลย (ฮีบรู 13:8-9) Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Do not be led away by diverse and strange teachings, for it is good for the heart to be strengthened by grace, not by foods, which have not benefited those devoted to them. (Hebrews 13:8-9) […]

Read More

WBO2-Jun2016 “มีความเชื่อที่หนักแน่น”

“เพราะ‍ฉะนั้น เมื่อเรามีพยานมาก‍มายอยู่รอบ‍ข้างอย่าง‍นี้แล้ว ก็ขอให้เราละ‍ทิ้งทุก‍อย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เรายังคง ด้วยความทรหดอดทนในการแข่ง‍ขันที่อยู่ข้าง‍หน้าเรา โดยจับตามองที่พระ‍เยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสม‌บูรณ์ พระ‍องค์ทรงสู้ทนต่อกาง‌เขน เพื่อ ความยินดีที่อยู่ต่อ‍หน้าพระ‍องค์ ทรงถือ‍ว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่ง‍สำคัญ และพระ‍องค์ประ‌ทับเบื้อง‍ขวาพระ‍ที่‍นั่งของพระ‍เจ้า” (ฮีบรู 12:1-2 THSV11) “Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking […]

Read More

WBO2-Apr2014 “เชื่อและมั่นใจในสิ่งที่มองไม่เห็น”

ฮีบรู 11:1-3 ความ​เชื่อ​คือ​ความ​มั่น​ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​หวัง​ไว้ เป็น​ความ​แน่​ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​มอง​ไม่​เห็น โดย​ความ​เชื่อ​นี้​เอง​คน​สมัย​ก่อน​จึง​ได้​รับ​การ​รับ​รอง​จาก​พระ​เจ้าโดย​ความ​เชื่อ เรา​จึง​เข้า​ใจ​ว่า พระ​เจ้า​ได้​ทรง​สร้าง​จักร​วาล ด้วย​พระ​ดำรัส​ของ​พระ​องค์ ดัง​นั้น​สิ่ง​ที่​มอง​เห็น​จึง​เป็น​สิ่ง​ที่​เกิด​จาก​สิ่ง​ที่​ไม่​ปรา​กฏ​ให้​เห็น Hebrew 11:1-3 Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it the people of old received their commendation. By faith we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen […]

Read More