“จงชื่นชมยินดีอยู่เสมอ”

จง​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุก​เวลา ข้าพ​เจ้า​ขอ​ย้ำ​อีก​ครั้ง​ว่า​จง​ชื่น​ชม​ยินดี​เถิด จง​ให้​ความ​อ่อน​สุภาพ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ประ​จักษ์​แก่​ทุก​คน องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​อยู่​ใกล้​แล้ว อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​พระ​เจ้า​ให้​ทรง​ทราบ​ทุก​สิ่ง​ที่​พวก​ท่าน​ขอ โดย​การ​อธิษ​ฐาน​และ​การ​วิง​วอน พร้อม​กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ แล้ว​สันติ​สุข​ของ​พระ​เจ้า​ที่​เกิน​ความ​เข้า​ใจ จะ​คุ้ม​ครอง​จิต​ใจ​และ​ความ​คิด​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์ (ฟิลิปปี 4:4-7) Rejoice in the Lord always; again I will say, Rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand; do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made […]

Read More

WBO4-Sep2015 “อดทน-อดกลั้น”

โคโลสี 1:11 ให้​พวก​ท่าน​มี​กำ​ลัง​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ​ทั้ง​สิ้น​ตาม​อานุ​ภาพ​แห่ง​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์ เพื่อ​ให้​ท่าน​มี​ความ​ทร​หด​อด​ทน และ​มี​ความ​อด​ทน​ใน​ทุก​สิ่ง พร้อม​ทั้ง​มี​ความ​ยินดี Colossians 1:11 May you be strengthened with all power, according to his glorious might, for all endurance and patience with joy

Read More

WBO4-Nov2014 “ละความกังวลใจ”

สุภาษิต 12:25 ความ​กระ​วน​กระ​วาย​ในใจ​คน​ถ่วง​เขา​ลง แต่​ถ้อย​คำ​ที่​ดี​ทำ​ให้​เขา​ยินดี Proverbs 12:25 ​​​​​​​​Anxiety in a man’s heart weighs him down, ​​​​​​​but a good word makes him glad. ​​​

Read More

WBO1-Oct2014 “ไม่กลัวหรอก…ความยากลำบาก”

อิสยาห์ 12:2 “ดู​สิ พระ​เจ้า​เป็น​ความ​รอด​ของ​ข้าพ​เจ้า ข้าพ​เจ้า​จะ​วาง​ใจ​และ​ไม่​กลัว เพราะ​พระ​ยาห์​เวห์ คือ​พระ​ยาห์​เวห์​เอง​ทรง​เป็น​กำ​ลัง​และ​บท​เพลง​ของ​ข้าพ​เจ้า และ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​ความ​รอด​ของ​ข้าพ​เจ้า​แล้ว” Isaiah 12:2 ​​​​​​​​“Behold, God is my salvation; ​​​​​​​I will trust, and will not be afraid; ​​​​​​​for the Lord God is my strength and my song, ​​​​​​​and he has become my salvation.” ​​​

Read More

WBO3-Sep2014 “อ่อนแอ…เข้มแข็ง”

2 โครินธ์ 12:9-10 แต่​พระ​องค์​ตรัส​กับ​ข้าพ​เจ้า​แล้ว​ว่า “การ​มี​พระ​คุณ​ของ​เรา​ก็​เพียง​พอ​กับ​เจ้า เพราะ​ว่า​ความ​อ่อน​แอ​มี​ที่​ไหน ฤทธา​นุ​ภาพ​ของ​เรา​ก็​ปรา​กฏ​เต็ม​ที่​ที่​นั่น” เพราะ​ฉะนั้น ข้าพ​เจ้า​จะ​อวด​บรร​ดา​ความ​อ่อน​แอ​ของ​ข้าพ​เจ้า​มาก​ขึ้น​ด้วย​ความ​ยินดี​อย่าง​ยิ่ง เพื่อ​ว่า​ฤทธา​นุ​ภาพ​ของ​พระ​คริสต์​จะ​อยู่​ใน​ข้าพ​เจ้า เพราะ​เหตุ​นี้ เพื่อ​เห็น​แก่​พระ​คริสต์ ข้าพ​เจ้า​จึง​พอใจ​ใน​บรรดา​ความ​อ่อน​แอ ใน​การ​ถูก​เยาะ​เย้ย​ต่างๆ ใน​ความ​ลำบาก ใน​การ​ถูก​ข่ม​เหง ใน​เหตุ​วิบัติ​ต่างๆ เพราะ​ว่า​ข้าพ​เจ้า​อ่อน​แอ​เมื่อ​ใด ข้าพ​เจ้า​ก็​จะ​เข้ม​แข็ง​มาก​เมื่อ​นั้น 2 Corinthians 12:9-10 But he said to me, “My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.” Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the […]

Read More

WBO1-Jul2014 “พระองค์ทรงเป็นกำลัง”

สดุดี 28:7-8 พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​เป็น​กำ​ลัง​และ​เป็น​โล่​ของ​ข้าพ​เจ้า ข้าพ​เจ้า​วาง​ใจ​ใน​พระ​องค์ ข้าพ​เจ้า​จึง​ได้​รับ​ความ​อุป​ถัมภ์ และ​จิต​ใจ​ของ​ข้าพ​เจ้า​ก็​ปีติ​ยินดี​ยิ่ง ข้าพ​เจ้า​จะ​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​องค์​ด้วย​บท​เพลง​ของ​ข้าพ​เจ้าพระ​ยาห์​เวห์​ทรง​เป็น​กำ​ลัง​ของ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์ พระ​องค์​ทรง​เป็น​ป้อม​แห่ง​ความ​รอด​ของ​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​เจิม Psalm 28:7-8 ​​​​​​​​The Lord is my strength and my shield; ​​​​​​​in him my heart trusts, and I am helped; ​​​​​​​my heart exults, ​​​​​​​and with my song I give thanks to him. ​​​​​​​​​​​The Lord is the strength of his people; ​​​​​​​he is the saving refuge of his anointed. […]

Read More

WBO3-Jun2014 “ทุกข์ใจ ทูลขอ ทรงตอบ”

สดุดี 120:1 เมื่อ​ข้าพเจ้า​ทุกข์​ใจ ข้าพเจ้า​ได้​ร้อง​ทูล​ต่อ​พระ​เจ้า และ​พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ข้าพเจ้า ​​​Psalm120:1 ​​​​​​​​In my distress I called to the Lord, ​​​​​​​and he answered me. ​​​

Read More

WBO3-Sep2013 “ยินดีแม้ทุกข์ยาก”

โรม. 5:3-4 ยิ่ง​กว่า​นั้น เรา​ก็​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​ความ​ทุกข์​ยาก​ด้วย เพราะ​เรา​รู้​ว่า​ความ​ทุกข์​ยาก​นั้น ทำ​ให้​เกิด​ความ​ทร​หด​อด​ทน และ​ความ​ทร​หด​อด​ทน​ทำ​ให้​เห็น​ว่า​เรา​เป็น​คน​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ใช้​ได้ และ​การ​ที่​เป็น​เช่น​นั้น​ทำ​ให้​มี​ความ​หวัง Romans 5:3-4 More than that, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope,

Read More

WBO1-Jul2013 “เข้มแข็งในความเชื่อ”

โยบ 5:17 “ดู​เถิด มนุษย์​คน​ใด​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ตัก​เตือน​ก็​เป็น​สุข เพราะ​ฉะนั้น อย่า​ดู​หมิ่น​การ​ตี​สอน​ของ​องค์​ผู้​ทรง​มหิทธิ​ฤทธิ์ Job 5:17 ​​​​​​​​“Behold, blessed is the one whom God reproves; ​​​​​​​therefore despise not the discipline of the Almighty. ​​​

Read More
%d bloggers like this: