Tag: ลูกา

“เฝ้าระวังและอธิษฐาน”

“จงระวังตัวให้ดี เกรงว่าใจของท่านจะเต็มล้นไปด้วยการเสเพล การเมาเหล้า และการห่วงกังวลถึงชีวิตนี้ แล้วเวลานั้นจะมาถึงท่านโดยไม่คาดฝัน เหมือนอย่างกับดัก เพราะว่าวันนั้นจะมาถึงทุกคนที่อยู่ทั่วพื้นแผ่นดินโลก แต่จงเฝ้าระวังอยู่ทุกเวลา จงอธิษฐานเพื่อพวกท่านจะมีกำลังรอดพ้นเหตุการณ์ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนั้น และจะยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้” (ลูกา 21:34-36)“But watch yourselves lest your hearts be weighed down with dissipation and drunkenness and cares of this life, and that day come upon you suddenly like a trap. For it will come upon all who dwell on the face of the whole earth. But stay awake at all […]

Read More

“มิตรหรือศัตรู”

จงปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนอย่างที่พวกท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน (ลูกา 6:31)And as you wish that others would do to you, do so to them. (Luke 6:31) สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณที่ยังคงติดตามกันอยู่ ในช่วงนี้ อย่างที่รู้กันว่ามีเชื้อ COVID-19 ทำให้หลายคนกลัวว่าเราจะติดหรือรับเชื้อโรคนี้มา ยังไงก็ดำเนินชีวิตกันด้วยความระมัดระวัง ขอพระเจ้าทรงนำ ดูแลทุกท่านด้วยครับ พระธรรมในตอนนี้ เป็นหนึ่งในคำสอนของพระเยซู ที่ตรัสสั่งสอนประชาชน เป็นเรื่องของความรักที่พึงมีต่อศัตรู เมื่อเราต้องพบเจอกับศัตรู คนที่เราไม่ชอบหน้า เราไม่ควรไปด่า หรือไปว่าเขา แต่ให้เราให้อภัย กระทำในสิ่งที่ดีต่อเขา อย่างน้อยก็เป็นการแสดงออกในทางที่ดี และท้ายทีสุดอาจทำให้เรากลับมาคืนดีและเป็นเพื่อนกันได้ ถึงแม้สิ่งนี้จะยากสักหน่อย แต่ถ้าเรารู้จักยอม ให้อภัย กระทำกับเขาเหมือนที่เราปรารถนาอยากให้เขากระทำต่อเรา เพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกันต่อไปได้ ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Read More

“ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ”

จงปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนอย่างที่พวกท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน (ลูกา 6:31)And as you wish that others would do to you, do so to them. (Luke 6:31) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงที่อากาศมีฝนขนาดนี้ อย่าลืมที่จะพกร่มหรือเสื้อกันฝนไว้ รวมถึงวางแผนการเดินทางให้ดี เพื่อที่เราจะได้เดินทางกันอย่างปลอดภัย ไม่เปียกฝนหรือเป็นหวัดกันไปนะครับ ส่วนนี้เป็นหนึ่งในลักษณะของความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ไม่สามารถทำด้วยความสามารถของเราเอง เพราะตัวเราเองไม่มีความสมบูรณ์แบบ มีสิ่งที่เราทำผิดไป แต่พระเจ้าสามารถทรงนำให้เรากระทำในสิ่งที่ดี เหมาะสมได้ ดังนั้น เราเองควรช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ เหมือนที่พระเจ้าได้ทรงช่วยเหลือเราด้วย ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Read More

“ข่าวดีวันคริสต์มาส”

ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเรานำข่าวดีมายังพวกท่าน เป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลาย เพราะว่าในวันนี้ พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองของดาวิด นี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่าน คือท่านจะพบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า” (ลูกา 2:10-12) And the angel said to them, “Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a […]

Read More

“เหตุเกิดในวันสิ้นพระชนม์ของพระเยซู”

เวลา​นั้น​ประ​มาณ​เที่ยงวัน เกิด​มืด​มัว​ทั่ว​ทั้ง​แผ่น​ดิน​จน​ถึง​บ่าย​สาม​โมง ดวง​อา​ทิตย์​ก็​มืด​ไป ม่านใน​พระ​วิหาร​ก็​ขาด​ตรง​กลาง พระ​เยซู​ทรง​ร้อง​เสียง​ดัง​ตรัส​ว่า “ข้า​แต่​พระ​บิดา ข้า​พระ​องค์​ขอ​ฝาก​จิต​วิญ​ญาณ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ไว้​ใน​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์” ตรัส​อย่าง​นั้น​แล้ว ก็​สิ้น​พระ​ชนม์ เมื่อ​นาย​ร้อย​เห็น​สิ่ง​ที่​เกิด​ขึ้น​นี้ จึง​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า​ว่า “แท้​จริง​ท่าน​ผู้​นี้​เป็น​คน​ชอบ​ธรรม” (ลูกา 23:44-47) It was now about the sixth hour, and there was darkness over the whole land until the ninth hour, while the sun’s light failed. And the curtain of the temple was torn in two Then Jesus, calling out with a loud […]

Read More

WBO4-Dec2015 “คริสต์มาสที่แท้จริง”

ลูกา 2:1-7 อยู่มาคราวนั้น มีรับสั่งจากจักรพรรดิออกัสตัสให้จดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน นี่เป็นครั้งแรกที่มีการจดทะเบียนสำมะโนครัว เกิดขึ้นในสมัยที่คีรินิอัสเป็นเจ้าเมืองซีเรีย คนทั้งหลายต่างก็ไปจดทะเบียนที่เมืองของตน โยเซฟก็เดินทางจากเมืองนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี ไปที่เมืองของดาวิดชื่อเบธเลเฮมในแคว้นยูเดียด้วย เพราะว่าเขาเป็นวงศ์วานและเชื้อสายของดาวิด เขาไปจดทะเบียนพร้อมกับมารีย์หญิงที่เขาหมั้นไว้แล้วและกำลังตั้งครรภ์ ขณะเขาทั้งสองอยู่ที่นั่น ก็ถึงเวลาที่มารีย์จะคลอดบุตร นางจึงคลอดบุตรชายหัวปี เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้า เพราะว่าไม่มีที่ว่างในโรงแรมสำหรับพวกเขา Luke 2:1-7 In those days a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This was the first registration when Quirinius was governor of Syria. And all went to be registered, each to his […]

Read More

WBO4-Jun2015 “ไม่โลภ”

ลูกา 12:15 แล้ว​พระ​องค์​ตรัส​กับ​พวก​เขา​ว่า “ระวัง​ให้​ดี จง​หลีก​เลี่ยง​จาก​ความ​โลภ​ทุก​อย่าง เพราะ​ว่า​ชีวิต​ของ​คน​ไม่​ได้​อยู่​ที่​การ​มี​ของ​ฟุ่ม​เฟือย” Luke 12:15 And he said to them, “Take care, and be on your guard against all covetousness, for one’s life does not consist in the abundance of his possessions.” สวัสดีทุกคนครับ ในช่วงนี้ก็ใกล้จะสิ้นเดือนกันอีกครั้ง ขอพระเจ้าทรงนำให้เราก้าวผ่านหนทางข้างหน้าด้วย แม้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร พระองค์ก็ยังทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอไม่เปลี่ยนแปลง ข้อพระธรรมตอนนี้ มาจากพระกิตติคุณลูกา ในตอนนี้เป็นช่วงที่พระเยซูตรัสคำอุปมาเรื่องเศรษฐีโง่ เมื่อมีคนหนึ่งได้บอกพระองค์ว่า ให้ช่วยบอกพี่ชายให้แบ่งทรัพย์สินให้หน่อย พระองค์ก็เลยตรัสสอนด้วยเรื่องนี้ขึ้นมา ซึ่งคำอุปมานี้ประมาณว่า มีเศรษฐีคนหนึ่ง มียุ้งฉางเดิม แต่เห็นว่าเต็มแล้ว ก็จะอยากจะรื้อแล้วสร้างใหม่ คิดว่าตัวเองอยู่อย่างนี้สุขสบายดีแล้ว โดยลืมคิดไปว่า ตัวเราเองไม่ได้อยู่ในโลกนี้ตลอด ต้องมีวันที่จากไป ทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นไม่มีประโยชน์อะไร […]

Read More

WBO4-Apr2014 “ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์”

ลูกา 24:6-7 พระ​องค์​ไม่​ได้​อยู่​ที่​นี่ แต่​ทรง​เป็น​ขึ้น​มา​แล้ว จง​ระลึก​ถึง​คำ​ที่​พระ​องค์​ตรัส​กับ​พวก​ท่าน​ขณะ​ที่​พระ​องค์​ยัง​อยู่​ใน​แคว้น​กา​ลิลี  ‘บุตร​มนุษย์​จะ​ต้อง​ถูก​มอบ​ไว้​ใน​มือ​ของ​พวก​คน​บาป และ​จะ​ต้อง​ถูก​ตรึง​ที่​กาง​เขน และ​วัน​ที่​สาม​จะ​เป็น​ขึ้น​มา​ใหม่’” Luke 24:6-7 He is not here, but has risen. Remember how he told you, while he was still in Galilee, that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified and on the third day rise.”

Read More

WBO3-Feb2014 “รักทั้งมิตรและศัตรู”

  ลูกา 6:35 แต่​จง​รัก​ศัตรู​ของ​ท่าน​และ​ทำ​ดี​ต่อ​เขา จง​ให้​เขา​ยืม​โดย​ไม่​หวัง​ที่​จะ​ได้​คืน แล้ว​บำ​เหน็จ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​มี​บริ​บูรณ์ แล้ว​ท่าน​จะ​เป็น​บุตร​ของ​องค์​ผู้​สูง​สุด เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​พระ​กรุณา​ทั้ง​ต่อ​คน​อกตัญ​ญู​และ​คน​ชั่ว Luke 6:35  But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for he is kind to the ungrateful and the evil.

Read More

WBO4-Dec2013 “จงอธิษฐาน”

ลูกา 21:36 “แต่​จง​เฝ้า​ระ​วัง​อยู่​ทุก​เวลา จง​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​พวก​ท่าน​จะ​มี​กำ​ลัง​รอด​พ้น​เหตุ​การณ์​ทุก​อย่าง​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​นั้น และ​จะ​ยืน​อยู่​ต่อ​หน้า​บุตร​มนุษย์​ได้” Luke 21:36 But stay awake at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are going to take place, and to stand before the Son of Man.”

Read More