Tag: อธิษฐาน

“ทรงฟังเรา”

พระองค์จะสนพระทัยในคำอธิษฐานของคนสิ้นเนื้อประดาตัว และจะไม่ทรงดูหมิ่นคำอธิษฐานของพวกเขา (สดุดี 102:17) he regards the prayer of the destitute and does not despise their prayer. (Psalm 102:17) สวัสดีทุกท่านครับ ขอบคุณที่ยังคงติดตามกัน ในช่วงนี้อากาศก็เริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลง มีเย็นกันบ้างแล้ว ไม่แน่ใจว่าจะยังมีฝนมั้ย ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ พระธรรมตอนนี้เป็นคำอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระมหากษัตริย์นิรันดร์ เมื่อเขาอ่อนระอาใจและระบายความทุกข์นั้นต่อพระยาห์เวห์ แม้ว่าเราจะต้องเจอกับความสิ้นหวัง ไม่มีหนทาง แต่พระเจ้ายังทรงฟังทุกคำอธิษฐานของเราเสมอ ไม่ว่าเราจะต้องพบเจอกับอะไร ขอให้เรายังเชื่อและวางใจในพระองค์เสมอ ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Read More

“ด้วยความเชื่อและวางใจ”

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ เพราะพระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์ ขอเอียงพระกรรณฟังถ้อยคำของข้าพระองค์เถิด (สดุดี 17:6)I call upon you, for you will answer me, O God; incline your ear to me; hear my words. (Psalm 17:6) สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณที่ยังคงติดตามกันอยู่ ในช่วงนี้ต้องเจอกับสภาพอากาศที่มีแปรปรวนอยู่บ้าง แต่ตอนนี้อากาศก็เริ่มจะเย็นลงมาบ้าง ยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพ เดินทางกันด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับ พระธรรมในตอนนี้ เป็นตอนที่ดาวิดได้อธิษฐานขอให้พ้นจากการกดขี่ แม้ว่าเราจะต้องพบเจอกับอุปสรรค หรือความยากลำบากเพียงใด ขอให้เรายังคงเชื่อและวางใจในพระองค์เสมอ ไม่ว่าเราจะต้องเจอกับอะไร ก็ย่อมต้องมีหนทางที่เหมาะสมเสมอในการแก้ปัญหา ขอพระเจ้าทรงนำพวกเราทั้งหลายในการดำเนินชีวิต ในการทำทุกอย่างต่อไปด้วยความเชื่อด้วย ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ 

Read More

“การอธิษฐานที่ดีต้อง…”

“แต่เมื่อพวกท่านอธิษฐาน อย่าพูดพล่อยๆ ซ้ำซาก เหมือนบรรดาคนต่างชาติเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำ พระจึงจะโปรดฟัง อย่าทำเหมือนพวกเขาเลย เพราะว่าสิ่งไรซึ่งพวกท่านจำเป็น พระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านจะทูลขอต่อพระองค์ (มัทธิว 6:7-8)And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. (Matthew 6:7-8) สวัสดีทุกท่าน ต้องขออภัยที่ในสัปดาห์ที่แล้วไม่สะดวกมีเขียนบล็อก พอดีติดในส่วนการบ้านของ ป.โท […]

Read More

“เชื่อมั่นและอธิษฐาน”

มีใครในพวกท่านทนทุกข์หรือ? จงให้คนนั้นอธิษฐาน มีใครร่าเริงยินดีหรือ? จงให้คนนั้นร้องเพลงสรรเสริญ (ยากอบ 5:13)Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. (James 5:13) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้ยังคงมีทั้งฝนตก และโรคระบาดกันอยู่ ขอให้เรายังคงต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิต อย่าไปเปียกฝนจนเป็นหวัด พกร่ม ใส่หน้ากากเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ขอพระเจ้าทรงนำให้เราผ่านพ้นช่วงเวลานี้กันไปให้ได้ พระธรรมของยากอบตอนนี้ กล่าวถึงเรื่องความอดทนและการอธิษฐาน เมื่อเราต้องพบเจอกับความทุกข์ยากที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะหนักหนาขนาดไหน ขอให้เรายังคงอธิษฐานขอการทรงนำที่มาจากพระองค์ เชื่อมั่นและวางใจในพระองค์ ทุกอย่างจะต้องผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอน ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Read More

WBO2-May2016 “ทูลขอด้วยใจจริง”

“แต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิ แล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอ แต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัย เพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมา”  (ยากอบ 1:5-6 THSV11) “If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven […]

Read More

สิ่งที่ได้จากการชมภาพยนตร์เรื่อง War Room

วันนี้เป็นบทความพิเศษ พอดีว่า เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2016 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสได้ดูภาพยนตร์คริสเตียนเรื่อง War Room ที่โรงภาพยนตร์ลิโด้ จัดฉายโดยเพจ Christian Thai Subtitle  เนื้อเรื่องน่าสนใจ เพราะเน้นไปในเรื่องของการอธิษฐาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่คริสเตียนควรทราบ

Read More

WBO3-Sep2014 “อ่อนแอ…เข้มแข็ง”

2 โครินธ์ 12:9-10 แต่​พระ​องค์​ตรัส​กับ​ข้าพ​เจ้า​แล้ว​ว่า “การ​มี​พระ​คุณ​ของ​เรา​ก็​เพียง​พอ​กับ​เจ้า เพราะ​ว่า​ความ​อ่อน​แอ​มี​ที่​ไหน ฤทธา​นุ​ภาพ​ของ​เรา​ก็​ปรา​กฏ​เต็ม​ที่​ที่​นั่น” เพราะ​ฉะนั้น ข้าพ​เจ้า​จะ​อวด​บรร​ดา​ความ​อ่อน​แอ​ของ​ข้าพ​เจ้า​มาก​ขึ้น​ด้วย​ความ​ยินดี​อย่าง​ยิ่ง เพื่อ​ว่า​ฤทธา​นุ​ภาพ​ของ​พระ​คริสต์​จะ​อยู่​ใน​ข้าพ​เจ้า เพราะ​เหตุ​นี้ เพื่อ​เห็น​แก่​พระ​คริสต์ ข้าพ​เจ้า​จึง​พอใจ​ใน​บรรดา​ความ​อ่อน​แอ ใน​การ​ถูก​เยาะ​เย้ย​ต่างๆ ใน​ความ​ลำบาก ใน​การ​ถูก​ข่ม​เหง ใน​เหตุ​วิบัติ​ต่างๆ เพราะ​ว่า​ข้าพ​เจ้า​อ่อน​แอ​เมื่อ​ใด ข้าพ​เจ้า​ก็​จะ​เข้ม​แข็ง​มาก​เมื่อ​นั้น 2 Corinthians 12:9-10 But he said to me, “My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.” Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the […]

Read More

WBO4-Dec2013 “จงอธิษฐาน”

ลูกา 21:36 “แต่​จง​เฝ้า​ระ​วัง​อยู่​ทุก​เวลา จง​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​พวก​ท่าน​จะ​มี​กำ​ลัง​รอด​พ้น​เหตุ​การณ์​ทุก​อย่าง​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​นั้น และ​จะ​ยืน​อยู่​ต่อ​หน้า​บุตร​มนุษย์​ได้” Luke 21:36 But stay awake at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are going to take place, and to stand before the Son of Man.”

Read More

WBO3-Oct2012 “อธิษฐานเพื่อผู้อื่น”

1 ทิโมธี 2:8-10 เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกผู้ชายยกมืออันบริสุทธิ์ขึ้นอธิษฐานในทุกแห่งหน โดยปราศจากความโกรธหรือการทุ่มเถียงกัน ส่วนพวกผู้หญิงก็เหมือนกัน ควรแต่งกายให้สุภาพด้วยความเหมาะสม และพอเหมาะพอควร ไม่ต้องถักผมหรือประดับกายด้วยทองคำ ไข่มุก หรือเสื้อผ้าราคาแพง แต่ประดับด้วยการทำดี สมกับเป็นหญิงที่ประกาศตนว่านมัสการพระเจ้า 1 Timothy 2:8-10 I desire then that in every place the men should pray, lifting holy hands without anger or quarreling; likewise also that women should adorn themselves in respectable apparel, with modesty and self-control, not with braided hair and gold or […]

Read More

WBO3-May2012 “พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย”

สดุดี 46:1-3   พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเรา เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก ฉะนั้นเราจะไม่กลัว แม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเล  แม้ว่าน้ำทะเลคึกคะนองและฟองฟู แม้ว่าภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลอลวนนั้น Psalms 46:1-3  God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea,  though its waters roar and foam, though the mountains tremble at […]

Read More