Tag: ยากอบ

“ทรงนำให้เราก้าวไปได้”

แต่​ถ้า​ใคร​ใน​พวก​ท่าน​ขาด​สติ​ปัญ​ญา ให้​คน​นั้น​ทูล​ขอ​จาก​พระ​เจ้า​ผู้​ประ​ทาน​ให้​กับ​ทุก​คน​ด้วย​พระ​ทัย​กว้าง​ขวาง​และ​ไม่​ทรง​ตำหนิ แล้ว​เขา​ก็​จะ​ได้​รับ​ตาม​ที่​ทูล​ขอ แต่​จง​ขอ​ด้วย​ความ​เชื่อ​และ​ไม่​สง​สัย เพราะ​ว่า​คน​ที่​สง​สัย​นั้น​เป็น​เหมือน​คลื่น​ใน​ทะ​เล​ที่​ถูก​ลม​พัด​ซัด​ไป​มา (ยากอบ 1:5-6)If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed […]

Read More

“พร้อมเผชิญหน้ากับปัญหา”

พี่​น้อง​ของ​ข้าพ​เจ้า เมื่อ​พวก​ท่าน​พบ​กับ​การ​ทด​ลอง​ใจ​ต่างๆ ก็​จง​ถือ​ว่า​เป็น​เรื่อง​น่า​ยินดี​ยิ่ง  เพราะ​พวก​ท่าน​รู้​ว่า​การ​ทด​สอบ​ความ​เชื่อ​ของ​ท่าน​นั้น ทำ​ให้​เกิด​ความ​ทรหด​อดทน  และ​จง​ให้​ความ​ทร​หด​อด​ทน​นั้น​มี​ผล​อย่าง​สม​บูรณ์ เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​เป็น​คน​ที่​สม​บูรณ์​และ​ดี​พร้อม โดย​ไม่​ขาด​สิ่ง​ใด​เลย (ยากอบ 1:2-4) Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds,  for you know that the testing of your faith produces steadfastness.  And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. (James 1:2-4) สวัสดีทุกท่าน ช่วงนี้ผมเองอยู่ในช่วงเคลียร์งานที่จะต้องส่งภายในเดือนนี้ […]

Read More

“เชื่อมั่นและอธิษฐาน”

มีใครในพวกท่านทนทุกข์หรือ? จงให้คนนั้นอธิษฐาน มีใครร่าเริงยินดีหรือ? จงให้คนนั้นร้องเพลงสรรเสริญ (ยากอบ 5:13)Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. (James 5:13) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้ยังคงมีทั้งฝนตก และโรคระบาดกันอยู่ ขอให้เรายังคงต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิต อย่าไปเปียกฝนจนเป็นหวัด พกร่ม ใส่หน้ากากเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ขอพระเจ้าทรงนำให้เราผ่านพ้นช่วงเวลานี้กันไปให้ได้ พระธรรมของยากอบตอนนี้ กล่าวถึงเรื่องความอดทนและการอธิษฐาน เมื่อเราต้องพบเจอกับความทุกข์ยากที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะหนักหนาขนาดไหน ขอให้เรายังคงอธิษฐานขอการทรงนำที่มาจากพระองค์ เชื่อมั่นและวางใจในพระองค์ ทุกอย่างจะต้องผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอน ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Read More

“อธิษฐานด้วยความเชื่อ”

แต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิ แล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอแต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัย เพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมา (ยากอบ 1:5-6)If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the […]

Read More

“อธิษฐานด้วยใจเชื่อ”

มีใครในพวกท่านเจ็บป่วยหรือ? จงให้คนนั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมา และให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเผื่อเขาและชโลมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า การอธิษฐานด้วยความเชื่อจะรักษาผู้ป่วยให้หายโรค และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เขาลุกขึ้นได้ และถ้าเขาเคยทำบาป พระองค์ก็จะทรงให้อภัย (ยากอบ 5:14-15)Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. […]

Read More

WBO2-Jul2016 “ยอมฟังอย่างตั้งใจ”

พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงเข้าใจในเรื่องนี้ คือให้ทุกคนไวในการฟัง ช้าในการพูด ช้าในการโกรธ เพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ก่อให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้า (ยากอบ 1:19-20) Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger; for the anger of man does not produce the righteousness of God. (James 1:19-20)

Read More

WBO2-May2016 “ทูลขอด้วยใจจริง”

“แต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิ แล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอ แต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัย เพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมา”  (ยากอบ 1:5-6 THSV11) “If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven […]

Read More

WBO1-May2015 “หยุดความขัดแย้ง”

ยากอบ 4:1-2 อะไร​เป็น​สา​เหตุ​ของ​สง​คราม และ​การ​ทะ​เลาะ​วิวาท​กัน​ใน​ท่าน​ทั้ง​หลาย? มัน​มา​จาก​ความ​ปรารถ​นา​ชั่ว​ของ​ท่าน​ที่​ต่อ​สู้​อยู่​ภาย​ใน​ตัว​พวก​ท่าน​ไม่​ใช่​หรือ? ท่าน​ทั้ง​หลาย​อยาก​ได้​แต่​ไม่​ได้ ท่าน​ก็​ฆ่า​กัน พวก​ท่าน​โลภ​แต่​ไม่​ได้ ท่าน​ก็​ทะเลาะ​และ​ทำ​สง​คราม​กัน ท่าน​ไม่​มี​เพราะ​ไม่​ได้​ขอ James 4:1-2 What causes quarrels and what causes fights among you? Is it not this, that your passions are at war within you? You desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not […]

Read More

WBO3-Apr2015 “คิดก่อนทำ”

  ยากอบ 1:19-20 พี่​น้อง​ที่​รัก​ของ​ข้าพ​เจ้า จง​เข้า​ใจ​ใน​เรื่อง​นี้ คือ​ให้​ทุก​คน​ไว​ใน​การ​ฟัง ช้า​ใน​การ​พูด ช้า​ใน​การ​โกรธ เพราะ​ว่า​ความ​โกรธ​ของ​มนุษย์​ไม่​ก่อ​ให้​เกิด​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​เจ้า James 1:19-20 Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger; for the anger of man does not produce the righteousness of God.

Read More

WBO3-Oct2013 “ช้าๆ”

ยากอบ 1:19 พี่​น้อง​ที่​รัก​ของ​ข้าพ​เจ้า จง​เข้า​ใจ​ใน​เรื่อง​นี้ คือ​ให้​ทุก​คน​ไว​ใน​การ​ฟัง ช้า​ใน​การ​พูด ช้า​ใน​การ​โกรธ James 1:19 Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger;

Read More