Tag: ระงับความโกรธ

WBO4-Apr2015 “ปล่อยวางความโกรธ”

สุภาษิต 15:18 คน​อารมณ์​ร้อน​เร้า​ให้​เกิด​การ​วิวาท แต่​คน​ที่​โกรธ​ช้า​ก็​ระ​งับ​การ​พิ​พาท Proverbs 15:18 ​​​​​​​​A hot-tempered man stirs up strife, ​​​​​​​but he who is slow to anger quiets contention. ​​​

Read More

WBO3-Apr2015 “คิดก่อนทำ”

  ยากอบ 1:19-20 พี่​น้อง​ที่​รัก​ของ​ข้าพ​เจ้า จง​เข้า​ใจ​ใน​เรื่อง​นี้ คือ​ให้​ทุก​คน​ไว​ใน​การ​ฟัง ช้า​ใน​การ​พูด ช้า​ใน​การ​โกรธ เพราะ​ว่า​ความ​โกรธ​ของ​มนุษย์​ไม่​ก่อ​ให้​เกิด​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​เจ้า James 1:19-20 Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger; for the anger of man does not produce the righteousness of God.

Read More

WBO2-Apr2015 “ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม”

เอเฟซัส 4:25-28  ดัง​นั้น​จง​ละทิ้ง​ความ​เท็จ “ให้​พวก​ท่าน​แต่​ละ​คน​พูด​ความ​จริง​กับ​เพื่อน​บ้าน​ของ​ตน”  เพราะ​เรา​ต่าง​เป็น​อวัยวะ​ของ​กัน​และ​กัน “จะ​โกรธ​ก็​โกรธ​ได้ แต่​อย่า​ทำ​บาป”  อย่า​ให้​ถึง​ตะวัน​ตก​แล้ว​ยัง​โกรธ​อยู่ อย่า​ให้​โอ​กาส​แก่​มาร คน​ที่​เคย​ขโมย​ก็​อย่า​ขโมย​อีก​ต่อ​ไป แต่​จง​ใช้​มือของ​ตน ​ตราก​ตรำ​ทำ​งาน​ที่​ดี​ดี​กว่า เพื่อ​จะ​ได้​มี​อะไร​แจก​จ่าย​ให้​คน​ที่​มี​ความ​จำ​เป็น Ephesians 4:25-28 Therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members one of another. Be angry and do not sin; do not let the sun go down on your anger, and […]

Read More

WBO3-Oct2014 “ขอเพียงอภัยให้กัน”

มัทธิว 6:14-15 “เพราะ​ว่า​ถ้า​พวก​ท่าน​ให้​อภัย​การ​ล่วง​ละ​เมิด​ของ​เพื่อน​มนุษย์ พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์​จะ​ทรง​ให้​อภัย​การ​ล่วง​ละ​เมิด​ของ​พวก​ท่าน​ด้วย แต่​ถ้า​พวก​ท่าน​ไม่​ให้​อภัย​การ​ล่วง​ละ​เมิด​ของ​เพื่อน​มนุษย์ พระ​บิดา​ของ​ท่าน​จะ​ไม่​ทรง​ให้​อภัย​การ​ล่วง​ละ​เมิด​ของ​พวก​ท่าน​เหมือน​กัน Matthew 6:14-15 For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you, but if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.

Read More

WBO2-Nov2013 “โกรธคือโง่…โมโหคือบ้า”

ปัญญาจารย์ 7:9 อย่า​ให้​จิต​ใจ​ของ​เจ้า​โกรธ​เร็ว เพราะ​ความ​โกรธ​ฝัง​อยู่​ใน​ทรวง​อก​ของ​คน​เขลา Ecclesiastes 7:9 ​​​​​​​​Be not quick in your spirit to become angry, ​​​​​​​for anger lodges in the bosom of fools. ​​​

Read More

WBO1-Jul2012 “ละทิ้งความโกรธ”

โคโลสี 3:8-10 แต่บัดนี้ สารพัดสิ่งเหล่านี้ท่านจงเปลื้องทิ้งเสีย คือความโกรธ ความขัดเคือง การคิดปองร้าย การพูดให้ร้าย คำพูดหยาบโลน อย่าพูดมุสาต่อกัน เพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่า กับการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้ว และได้สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ ที่กำลังทรงสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายของพระองค์ผู้ทรงสร้าง ให้รู้จักพระเจ้า Colossians 3:8 But now you must put them all away: anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth.Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices and have put […]

Read More

Weekly Bible Online (W.1 – Mar2012)

ยากอบ 1:2-3  พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง  เพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้น  ทำให้เกิดความทรหดอดทน James 1:2-3   Count it all joy, my brothers, when you meet trials  of various kinds, for you know that  the testing of your faith  produces steadfastness.

Read More

WBO5-Sep2011 “ทิ้งความโกรธ พร้อมให้อภัย”

เอเฟซัส 4:31-32 จง​เอา​ความ​ขม​ขื่น ความ​ฉุน​เฉียว ความ​โกรธ การ​ทุ่ม​เถียง การ​พูด​จา​ดูหมิ่น รวม​ทั้ง​การ​ร้าย​ทุก​อย่าง​ออก​ไป​จาก​พวก​ท่าน  แต่​จง​มี​ใจ​กรุ​ณา ใจ​สง​สาร และ​ใจ​ให้​อภัย​แก่​กัน​และ​กัน เหมือน​อย่าง​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​อภัย​พวก​ท่าน​ใน​พระ​คริสต์ Ephesians 4:31-32  Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you.

Read More

WBO3-Aug2011 ใจเย็น สุขุม นุ่มลึก

สุภาษิต 12:16 คนโง่​ย่อม​แสดง​ความ​ฉุน​เฉียว​ของ​ตน​ทันที  แต่​คน​สุขุม​ย่อม​ไม่​ใส่​ใจ​ต่อ​การ​สบ​ประ​มาท Proverbs 12:16 The vexation of a fool is known at once, but the prudent ignores an insult.

Read More

WBO1-Aug2011 “สติยั้งความโกรธ”

สุภาษิต 19:11 ความฉลาด​ของ​มนุษย์​ทำ​ให้​เขา​โกรธ​ช้า  และ​การ​ให้อภัย​ความผิด​ก็​เป็น​ศักดิ์​ศรี​แก่​เขา Proverbs 19:11  ​​​​​​​​Good sense makes one slow to anger, and it is his glory to overlook an offense.

Read More